VaccineSpecialisten logo

Leishmaniasis

Sygdom:

Leishmaniasis er udbredt i Middelhavsområdet, Mellemøsten, Asien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika og Mexico:

WHO - leishmaniasis risiko områder

Leishmania er en gruppe af encellede parasitter.
Parasitten overføres ved stik af sandfluer. Nogle parasitter giver overvejende hudinfektion, kutan leishmaniasis, der viser sig som et kronisk sår. Andre spreder sig i kroppen, visceral leishmaniasis, og giver langvarig feber og vægttab.

Forskellige pattedyr er reservoir for leishmania og i specielt Syd-Europa er mange hunde smittet.

De fleste tilfælde af leishmaniasis i Europa er importeret fra middelhavsområdet.

Forebyggelse:

Man kan beskytte sig mod stik af sandfluer ved hjælp af myggebalsam. Se i øvrigt:

Myggestiksprofylakse