VaccineSpecialisten logo

Generelt:

Sikkerhed og sundhed på rejsen - Links til gode informationer og nyttig viden
Rigtigt mange danskere rejser hvert år til områder, både i og uden for Europa, hvor der er risiko for at pådrage sig infektionssygdomme.

Den hyppigste infektion er turistdiarre, som heldigvis oftest har et godartet forløb og varer oftest 1-2 døgn. Der er dog risiko for at pådrage sig mange andre infektioner og også enkelte livstruende infektioner som fx malaria, gul feber, rabies eller japansk hjernebetændelse.

Der er rigtigt mange danskere, der rejser rundt inden for Europas grænser. Her kan der, i nogle lande, kan være behov for beskyttelse mod fx hepatitis A eller hepatitis B samt europæisk hjernebetændelse (Tick Borne Encephalitis - TBE).  

Heldigvis findes der effektive vacciner mod en række af de sygdomme, man kan pådrage sig på rejser. Vaccination må dog ikke være en let mulighed, for ikke at beskytte sig på anden vis. Man kan reducere risikoen for infektioner, ikke mindst ved at bruge sin sunde fornuft.

 

Man kan selv gøre rigtigt meget for at beskytte sig mod nogle infektioner. Man kan ydermere reducere risikoen for at blive syg ved for eksempel at;
  • Beskytte sig mod insektstik, 
  • Indtage medicinsk forebyggelse, hvor dette er anbefalet som mod eksempelvis malaria, 
  • Undgå at indtage forurenede drikke og fødemidler, 
  • Undlade ubeskyttet seksuel kontakt, 
  • Undgå blodkontakt - såsom ved tatoveringer og piercinger med urene instrumenter, 
  • Undgå kontakt med vilde dyr,
  • Undgå at bade i ferskvand.
Nyttige links:

Nyttig viden om aktuelle udbrug af infektioner rundt i verden på CDC´s webside:

CDC, travel health notises. Aktuel info om rejsesundhed

Mange infektionssygdommes udbredelse kan findes på WHO´s hjemmeside under ”International Travel and Health”:

WHO, International Travel and Health - Nyheder og udbrud af infektioner

STATENS SERUM INSTITUT - overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme opdaterer jævnligt i EPI-NYT de anbefalede vaccinationer ved udlandsophold:

SSI, Vaccinationsforslag ved udlandsrejse

Disse anbefalinger er primært baseret på rejsemål og rejsevarighed, men der bør altid gives en individuel vejledning, der inkluderer hensyn til eventuel risikoadfærd.