VaccineSpecialisten logo

Nyheder

Fortsat krav eller anbefaling om vaccination mod polio ved rejse i risikoområder:

Flere lande i kendte risikoområder har oplevet en stigning i tilfælde af polio forårsaget af enten vild poliovirus eller af vaccinefremkaldt poliovirus, og i 2022 blev der også påvist spredning med vaccinefremkaldt poliovirus til flere vestlige lande. I sidste kvartal af 2023 har man set en ny spredning af vild poliovirus i Pakistan, og der er set en spredning af vaccinefremkaldt poliovirus i flere nye lande i Afrika. Smittespredningen understreger vigtigheden af, at sikre poliovaccination til rejsende til lande med forekomst af poliovirus, og rejsende vil også kunne blive afkrævet dokumentation for nylig poliovaccination ved udrejse fra disse lande.

WHO kræver aktuelt vaccination/revaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig fire uger eller mere i Afghanistan, Den Demokratiske Republik Congo, Madagaskar, Malawi, Mozambique eller Pakistan, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end ét år siden.
WHO anbefaler vaccination/revaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig fire uger eller mere i Algeriet, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Den Centralafrikanske Republik, Chad (Tchad), Egypten, Elfenbenskysten, Guinea, Indonesien, Israel, Kenya, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Somalia, Sudan, Tanzania, Yemen, Zambia eller Zimbabwe, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end ét år siden.

De danske myndigheder anbefaler revaccination inden afrejsen fra Danmark, hvis man rejser til et af de ovennævnte seks lande under hensyn til WHO’s kriterier. Vaccinationen bør dokumenteres skriftligt, fx i det internationale vaccinationsbevis.

Ved rejser til lande som ikke længere har påvist tilfælde af vild- eller vaccinefremkaldt polio, eller hvor landet vurderes at være i risiko for re-introduktion af polio, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio. Dette gælder aktuelt for rejsende til følgende lande: Canada (SSI anbefaler dog kun dette for rejsende til Montreal), Djibouti, Eritrea, Etiopien, Ghana, Senegal, Storbritannien inklusive Nordirland (SSI anbefaler dog kun dette for rejsende til London), Togo, Ukraine og USA (SSI anbefaler dog kun dette for rejsende til New York).

Kilde: SSI Januar 2024

Vaccination mod invasiv pneumokoksygdom:

Det tidligere tilbud om gratis pneumokokvaccination til ældre over 65 år, samt personer i øget risiko for IPS er desværre ikke længere gældende, Afhængig af risikogruppe kan de forskellige vacciner nu i stedet gives med klausuleret tilskud eller som egenbetaling.

Pneumokokker er bakterier, der kan medføre en række forskellige infektioner. De mere alvorlige infektioner inkluderer lungebetændelse og invasiv pneumokoksygdom (IPS) såsom meningitis og blodforgiftning. Risikoen for IPS er størst blandt børn under 2 år og personer på 65 år og derover.

Overordnet findes der to typer af pneumokokvacciner, som har forskellig virkningsmekanisme. De konjugerede vacciner medfører et langvarigt immunrespons, og der anbefales ikke revaccination. Polysakkaridvaccinens immunrespons aftager over tid, hvorfor der anbefales revaccination hvert 6. år ved behov for kontinuerlig beskyttelse.

Pneumokokker opdeles i serotyper, som der findes flere end 100 forskellige af. Ingen vacciner beskytter imod alle serotyper. De konjugerede vacciner Prevenar13 og Apexxnar beskytter mod henholdsvis 13 og 20 serotyper, mens polysakkaridvaccinen Pneumovax, beskytter mod 23 serotyper.

Kilde: EPI-NYT uge 3-2024

Risiko for flåtoverført virus (TBE) i DK:

Overordnet set er den flåtoverførte virus TBE (Tick borne Encephalitis) stadig en ret sjælden sygdom i Danmark med under 10 påviste tilfælde om året. Dog har der på det seneste været en stor efterspørgsel på TBE vacciner, idet der har været skrevet om denne infektion i medierne og der er fundet smitte i et større område af Nordsjælland end tidligere.

De nuværende primære risikoområder er Tisvilde Hegn (og omegn) samt Bornholm, hvor der enten er påvist flere tilfælde i samme år/sæson eller flere tilfælde på hinanden følgende år. Derudover er der de seneste år påvist enkelte tilfælde andre steder i Nordsjælland, som indtil videre opfattes som ”sporadiske” og derfor ikke som etablerede risikoområder. Disse tilfælde kan være et udtryk for, at der kan være TBE-virus i flåter flere steder i Nordsjælland, i form af afgrænsede områder, såkaldte mikrofoci, hvor der kan være en vis smitterisiko.

Så i forhold til evt. vaccination mod TBE er de primære risikoområder (med veletableret og vedvarende smitte) fortsat Bornholm samt Tisvilde Hegn og omegn (Asserbo Plantage og Vinderød skov). Udviklingen følges tæt og Statens Serum Institut vil melde løbende ud om  evt. nye risikoområder.

Vaccine mod TBE:

Beskyttelse mod TBE opnås efter initialt to doser givet med 1-3 måneders interval. Intervallet mellem 1. og 2. dosis kan dog reduceres til 14 dage. En tredje dosis gives mellem 5 og 12 måneder efter anden vaccination, gerne umiddelbart inden flåtsæsonens start i maj, og beskytter i 3 år, hvorefter man bør boostes hvert tredje til femte år ved fortsat eksposition - alt afhængig af alder.

Hvis man er immunsvækket, enten på grund af alder, en medicinsk behandling eller sygdom, kan man have brug for en ekstra dosis af vaccinen. Data fra Sverige understøtter, at personer på 50 år og derover eventuelt kan tilbydes en ekstra dosis i grundvaccinationsprogrammet (ved tid 0, 1 måned, 2 måneder og 6-12 måneder). Dette er en off-label-anvendelse af vaccinen og beror på en beslutning foretaget af lægen og patienten i fællesskab.

Kilde: SSI,  juli-23

Ny vaccine til forebyggelse mod Denque feber

Den myggeoverførte infektion; Denguefeber er tiltaget i hyppighed i de seneste årtier og er forekommende primært i troperne og subtroperne. Det anslås, at 50 millioner bliver smittet om året, heraf 500.000 (1%) med alvorlig sygdom resulterende i ca. 22.000 dødsfald om året. Risiko for infektion er højest for lokalbefolkningen i de områder, hvor myggen, der overfører infektionen, findes. Ikke desto mindre importeres denguevirusinfektioner jævnligt til Europa.

Flere steder i troperne meldes der om udbrud af denguefeber og derfor anbefales det alle rejsende, at opdatere sig m.h.p. infektionsrisiko og kontakte rådgivning for vurdering af behov for forebyggende vaccination.

Vaccinen mod Denque feber; Qdenga® er en levende svækket vaccine. Vaccinen indeholder svækkede varianter af alle 4 denguevirus serotyper og kan gives til voksne, unge og børn fra 4 år, som rejser til lande, hvor sygdommen forekommer. Vaccinen gives som en injektion i huden. Vaccinationsforløbet består af to injektioner givet med 3 måneders interval. Efter første dosis oplyser producenten, at dækning er omkring 80% og efter begge doser er man fuldt dækket i mindst 4½ år.

Kilde: EPI-NYT uge 14-2023

Polio i verden er stadig en krisesituation

På grund af poliosituationen har myndighederne med afsæt i det internationale sundhedsregulativ (IHR) en række krav og anbefalinger om vaccination og revaccination mod polio, hvis man enten kommer fra et polioramt land eller rejser til et sådan land.

WHO kræver aktuelt vaccination/revaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig fire uger eller mere i Afghanistan, Pakistan, Madagaskar, Malawi, Mozambique eller Israel, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end ét år siden.
WHO anbefaler vaccination/revaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig fire uger eller mere i Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Egypten, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mauretanien, Mozambique, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Togo, Uganda, Ukraine og Yemen, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end ét år siden.

De danske myndigheder anbefaler revaccination inden afrejsen fra Danmark, hvis man rejser til et af de ovennævnte seks lande under hensyn til WHO’s kriterier. Vaccinationen bør dokumenteres skriftligt, fx i det internationale vaccinationsbevis.

Ved rejser til lande som ikke længere har påvist tilfælde af vild- eller vaccinefremkaldt polio, eller hvor landet vurderes at være i risiko for re-introduktion af polio, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio. Dette gælder aktuelt for rejsende til følgende lande: Congo, Iran, Kina. Kenya, Mali, Sudan, Sydsudan og Tadjikistan. Hvis man har fulgt det danske børnevaccination eller har modtaget en tilsvarende antal poliovacciner i et andet land, regnes man for fuldt vaccineret mod polio.

Kilde: SSI juli-22

Udbrud af Rabies i Sydafrika

Der rapporteres om vedvarende forekomster af rabies i Sydafrika, hvor fire tilfælde er blevet rapporteret på tværs af tre provinser mellem 1. januar og 24. marts 2022.
Et igangværende udbrud af rabies hos hunde udgør fortsat mennesker i fare i de berørte provinser.

Rabies er en dødelig, men forebyggelig sygdom i centralnervesystemet forårsaget af rabiesvirus. Mennesker bliver smittet, når spyt fra et inficeret pattedyr kommer i direkte kontakt med ødelagt hud eller slimhinder (øjne, næse eller mund), som regel fra et bid, en ridse eller slik.
Rabies er uvægerligt dødelig, når først symptomer udvikler sig, da kun et lille antal mennesker med sygdommen vides at have overlevet.

Rådgivning:

 • Alle rejsende til områder med endemisk rabies bør være opmærksomme på risikoen for rabies og rådes til at undgå kontakt med vilde dyr og husdyr, især hunde og katte. Rejsende bør følge råd om, hvordan man forebygger og håndterer dyrebid.
 • Børn er mere sårbare over for rabies end voksne, da de er mindre tilbøjelige til at forstå risikoen ved at interagere med dyr, mindre i stand til at forsvare sig mod et dyreangreb og måske ikke rapportere en potentiel eksponering.
 • Effektive rabiesvacciner, som kan bruges før og efter eksponering, er tilgængelige og forhindrer klinisk rabies i at udvikle sig.

Hos VaccineSpecialisten modtager du altid rådgivning vedr. forebyggelse af rabies.

Kilde: Health Protection Scotland NHS

Link: Public Health Scotland NHS - Rabies udbrud Sydafrika

 

Forlænget tilbud om gratis vaccination mod invasiv pneumokoksygdom - nu også til særlige risikogrupper under 65 år

Læs mere om invasiv pneumokoksygdom her

Hvem kan tilbydes gratis vaccination mod pneumokoksygdom - Læs mere her

Gratis vaccination mod svær pneumokoksygdom til alle over 65 år - læs her sundhedsstyrelsens anbefaling

Tid til denne vaccination kan bestilles på tlf.: 4226 0000. 

Siden den 22. april 2020 har der været tilbud om gratis pneumokokvaccination til beboere på plejehjem og bosteder, personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom (IPS) samt fra juni 2020 til ældre der er fyldt 65 år. Per 15. december 2021 træder en ny bekendtgørelse på området i kraft, som inkluderer svejsere med kontinuerlig erhvervsmæssig risiko samt personer under 65 år med kronisk sygdom, herunder diabetes mellitus samt nyre-, lever-, lunge- og hjertesygdom.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2021 og er den 11/3-22 forlænget, så tilbudet gælder hele 2022.

Kilde: EPI-NYT uge 49/50, SSI 15/12-2021 og EPI-NYT uge 12/13, SSI 30/3-2022

Influenzavaccination 2021:

Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle. Influenza er hyppigst i vintersæsonen. For nogle kan sygdommen være særligt alvorlig og udvikle sig livstruende.
Fra 1. oktober kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, gravid i 2. eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

I år anbefaler Sundhedsstyrelsen desuden, at sundheds- og plejepersonale og børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.

Du kan bestille tid til vaccination hos din egen læge, hos VaccineSpecialisten, henvende dig til vaccinationsklinikker eller på apoteket.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 21. September 2021.

Forlænget tilbud til gravide om kighostevaccine i 3. trimester (fra 29. uge i svangerskabet)

Et midlertidigt tilbud til gravide om gratis vaccination mod kighoste blev indført den 1. november 2019, begrundet i den epidemiske forekomst af kighoste. Tilbuddet er blevet forlænget flere gange.

Tilbuddet er nu blevet yderligere forlænget til den 31. december 2022.

Kighostevaccination i graviditeten er sikker for både mor og barn, og medfører god beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide i 3. trimester bliver vaccineret mod kighoste. 3. trimester omfatter perioden fra begyndelsen af 29. graviditetsuge til fulde 40 uger.

Der er ikke længere epidemisk forekomst, men Statens Serum Institut (SSI) finder det stadig fagligt velbegrundet at sikre det nyfødte barn den bedst mulige beskyttelse mod denne infektion via vaccination af moderen i 3. trimester af graviditeten.
Denne vaccine kan gives i forbindelse med undersøgelsen hos egen læge i uge 32, eller efter aftale og ved en konsultation hos VaccineSpecialisten.

Kilde: SSI, EPI-Nyt Uge 28/3 - 2021 og EPI-NYT uge 12/13, SSI 30/3-2022

 

Vaccination mod Covid-19:

Nu er de første i Danmark blevet vaccineret mod COVID-19. Sundhedsstyrelsen prioriterer at vaccinere beboere på plejehjem og andre ældre i risiko for alvorligt forløb af COVID-19, samt udvalgt frontpersonale i sundhedsvæsenet og i ældreplejen. I takt med at DK modtager flere leverancer af vacciner, vil vi udvide tilbuddet til flere risikogrupper, og i løbet af 2021 vil alle få et tilbud om at blive gratis vaccineret mod COVID-19.

Vaccinationerne vil i første omgang foregå via regionerne, som vil varetage indkaldelse via e-boks eller brev, og forestås enten på et centralt sted i regionen eller på visse plejehjem/ældreboliger. Da de første sendinger af vaccinen fra Pfizer kræver helt specielle opbevaringsmuligheder, vil det desværre først senere vil blive muligt for alment praktiserende læger og vaccinationsklinikker, at håndtere Covid-19 vaccinationer.

Retningslinjerne for håndtering af vaccination mod Covid-19 (link nedenfor) fastlægger de faglige rammer for den nationale udrulning af vaccination mod COVID-19 i Danmark. I retningslinjen beskrives de overordnede målsætninger med vaccinationsindsatsen, samt principper for prioritering og visitation til vaccination i en situation med begrænsede forsyninger.

Desuden beskrives anvendte vaccineteknologier, indikationer og kontraindikationer for vaccination, visitation samt konkrete handlingsanvisninger til håndtering af vacciner, vaccinationer, sikring af informeret samtykke, administration, journalføring, håndtering af formodede bivirkninger mv.

Retningslinjerne er primært henvendt til fagpersoner, samt ledere og planlæggere i sundhedsvæsenet. Retningslinjerne vil løbende blive opdateret i takt med, at vacciner godkendes og leveres, og der opnås yderligere viden og erfaring fra både Danmark og udland.

Link: Retningslinjer for håndtering af vaccination mod Covid-19

Kilde; Sundhedsstyrelsen 22. december 2020, 5. februar 2021 og SSI, EPI-Nyt Uge 51/52b

Medbring venligst mundbind til konsultation.

Sundhedsstyrelsen (SST) har skærpet retningslinjerne for brugen af værnemidler på sundhedsområdet. Øget brug af masker og mundbind skal forebygge smitte i situationer, hvor det ikke er muligt at holde afstand. Anbefalingen gælder for situationer med tæt kontakt.

Tæt fysisk kontakt er en stor del af arbejdet ved vaccinationer og det er fortsat helt afgørende, at du ikke møder til vaccination, hvis du er syg med COVID-19 eller har mistanke om at være smittet. Desuden er det fortsat meget vigtigt, at følge de generelle anbefalinger og at have fokus på ikke at udsætte sig for unødig smitterisiko.
Husk, at du ikke må møde til vaccination hos VaccineSpecialisten, hvis du har symptomer på- eller har mistanke om, at have været udsat for smitte med ny coronavirus.

Du skal derfor bruge mundbind, hvis du skal til VaccineSpecialisten og vaccineres, idet der er behov for, at lægen kommer helt tæt på under vaccinationen. Det er derfor vigtigt, at du medbringer mundbind til konsultationen.

Som patient kan du bruge de mundbind, du formentlig allerede har derhjemme. SST anbefalinger til, hvilket mundbind du skal bruge, er nemlig de samme, som dem de anbefaler dig, når du skal med tog eller skal på cafe. Du kan bruge et heldækkende ansigtsvisir, hvis du ikke kan bruge et mundbind.

Kilde; Sundhedsstyrelsen, 28/10 2020
 

Tilbud om gratis influenzavaccination begynder den 1. oktober 2020

I år tilbydes den gratis influenzavaccinationen i perioden fra den 1. oktober 2020 frem til den 15. januar 2021. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter tilbydes vaccination dog frem til udgangen af februar 2021.

Influenzavaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men også risikoen for udvikling af alvorlig sygdom, indlæggelse og død som følge af influenza, såfremt man alligevel skulle blive syg på trods vaccination.

Vaccinerne er sammensat ud fra WHO’s anbefalinger og indeholder inaktiverede overfladeproteiner fra de forskellige globalt cirkulerende influenzavirustyper.
De 4-valente vacciner indeholder beskyttelse mod to influenza A-virus og to influenza B-virus. Den trivalente indeholder beskyttelse mod to influenza A-virus og én influenza B-virus.

Ingen af de 4-valente vacciner indeholder thiomersal eller adjuvans, men kan indeholde spor af æg/kyllingeprotein, formaldehyd, neomycin og gentamycin. I år har det desværre ikke være muligt at sikre levering af den inaktiverede cellebaserede vaccine, som i seneste sæson kunne benyttes til personer med ægallergi.

Den 3-valent højdosis-influenzavaccine, der er anbefalet til 85+ år, har et fire gange højere antigenindhold, 60 mikrogram i stedet for 15 mikrogram pr. virusantigen, end standarddosis-influenzavaccinerne. Vaccination af ældre over 65 år med højdosis-influenzavaccine medfører en højere serokonverteringsrate, et højere niveau af beskyttende antistoffer og 24% relativ reduktion i influenza sammenlignet med vaccination med standarddosis-influenzavaccine. Idet vaccinen ikke har været anvendt tidligere i Danmark har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at Fluzone underlægges skærpet indberetningspligt. Dette indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger.

Beskyttelsesgrad: Immunitet efter vaccination med inaktiveret influenzavirus opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination i gennemsnit ca. 60% af influenzatilfælde. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere, men vaccination er fortsat den bedste forebyggelse i forhold til alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald.

Bivirkninger og kontraindikationer: Feber, utilpashed, kulderystelser og træthed er almindelige vaccinationsreaktioner, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. De inaktiverede influenzavacciner kan ikke give influenzasygdom, men bivirkningerne til vaccinen fejlfortolkes ofte af borgere som influenzasygdom.

Det skal nævnes, at influenzavaccinerne gerne må gives samtidig med pneumokokvaccinen, som tilbydes gratis til alle personer på 65 år og derover samt til visse andre grupper med særlig høj risiko i denne sæson.

Særligt om influenzavaccination til børn: Til vaccination af børn kan InfluvacTetra®-vaccinen anvendes fra 3-årsalderen, mens VaxigripTetra®-vaccinen er registeret til anvendelse til børn fra 6-månedersalderen. Børn i alderen 6 måneder til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Der anvendes samme dosis hos børn som hos voksne.

Følgende grupper har ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  o Kroniske lungesygdomme
  o Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  o Diabetes 1 eller 2
  o Medfødt eller erhvervet immundefekt
  o Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  o Kronisk lever- og nyresvigt
  o Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza

Kilde; SSI, EPI-Nyt Uge 38/39-2020

HPV-vaccination er gratis for drenge

HPV-vaccination mindsker risikoen markant for at få livmoderhalskræft og kønsvorter. Ud over livmoderhalskræft og andre kvindelige kræftformer, kan HPV forårsage, at mænd kan få analkræft. Flere kræftformer er relateret til HPV, således også kræft i penis samt mund, svælg og mandler (hoved-hals-kræft).

Vaccination med Gardasil 9® er en del af det danske børnevaccinationsprogram. Vaccinen tilbydes til både drenge og piger.

Drenge, der er født den 1. juli 2007 eller senere, kan blive gratis vaccineret mod HPV som en del af børnevaccinationsprogrammet. For denne gruppe af drenge er det gratis at blive vaccineret, indtil de fylder 18 år.

Desuden er der i 2020 og 2021 tilbud om gratis vaccination til nogle grupper af ældre drenge. Tilbuddet gælder drenge født i 2006 og 1. halvdel af 2007 samt unge mænd på 18-25 år, der har sex med mænd.

For at udbrede kendskabet til tilbuddet om HPV-vaccination arbejder Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen sammen om oplysningsindsatsen Stop HPV – Bliv vaccineret, som primært rækker ud til forældre gennem Facebook, og hvor forældre kan få den nødvendige information på hjemmesiden www.stophpv.dk.

Kilde; Sundhedsstyrelsen sept. 2020

 

Nye tilfælde af tick-borne encephalitis (TBE) i Tisvilde Hegn i Nordsjælland og på Falster

TBE er hjernebetændelse, der kan opstå efter infektion med TBE-virus. TBE-virus overføres typisk ved skovflåtbid, men det kan i sjældne tilfælde overføres ved indtagelse af virusinficerede upasteuriserede mejeriprodukter. 
TBE-virus synes at sprede sig geografisk i både Danmark og resten af Europa, og vi må derfor være forberedte på, at der kan optræde stadig flere TBE-risikoområder i hele Danmark. 

Statens Serum Institut og Københavns Universitet har i både 2019 og 2020 påvist TBE-virus i flåter i området omkring Tisvilde hegn og specielt på og omkring en velbesøgt naturlegeplads i den nordøstlige del af hegnet.

Fire personer har fået påvist TBE efter med stor sikkerhed at være bidt af TBEV-inficerede skovflåter i og omkring Tisvilde Hegn og der er for første gang nu påvist TBE på Falster, idet en lokalt bosat kvinde i starten af 60’erne fik konstateret TBE.

Risikoen for at blive bidt af skovflåter er størst, hvis man færdes i skov og krat uden for stier. Risikoen for flåtbid kan nedsættes ved brug af støvler, lange bukser samt hyppige eftersyn med hurtig fjernelse af flåter. 
I Danmark betragtes Bornholm og Tisvilde Hegn og omegn aktuelt som TBEV-risikoområder. Vaccination kan især overvejes til personer, der jævnligt færdes her, uden for stier i skov og krat. Det vil typisk være fastboende eller personer med fast sommerresidens i disse områder. Desuden kan vaccination overvejes til personer med særlig stor smitterisiko, der færdes jævnligt i disse TBE-risikoområder, eksempelvis skovarbejdere, jægere, orienteringsløbere, svampe- og bærplukkere og personer, hvor skoven er det faste tilholdssted for leg, sport eller andre hobbyaktiviteter.

Vaccination: TicoVac® gives initialt to doser med et anbefalet interval på 1-3 måneder. En tredje dosis er en tidlig booster, som gives mellem 5 og 12 måneder efter anden vaccination, gerne lige før flåtsæsonens start i maj, og denne beskytter i minimum 3 år.

Encephalitis forårsaget af TBE-virus trods vaccination er beskrevet flere steder i litteraturen, og risikoen synes at stige med stigende alder. Derfor anbefaler man i Sverige nu en ekstra vaccination i grundvaccinationsserien til personer på 50 år og derover. Dette kan gøres i DK som off-label anvendelse ved vaccination, som må bero på en beslutning foretaget af lægen og patienten i fællesskab.

Kilde; SSI EPI-NYT Uge 34/35-2020

Åbning for mulighed for rejser ud i verden i denne coronatid

Verden er stadig præget af coronakrisen, men Danmark åbner langsomt for rejser ud over grænserne. For at rejse sikkert anbefales det altid, at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger:

Læs mere om de nyeste rejsevejledninger til verden

Flere lande har taget særlige forholdsregler i forhold til rejsende fra andre lande, som kan gøre det vanskeligt at rejse til og i landet. Tjek altid Udenrigsministeriets rejsevejledninger før du beslutter om du skal rejse.

Vær opmærksom på, at der kan være tiltag og krav om f. eks. corona-test og karantæne efter hjemkomst til Danmark, hvis du har opholdt dig i lande, hvor der fortsat er udbredt smitte af corona i samfundet.

Tager du ud at rejse opfordrer Udenrigsministeriet kraftigt til, at man tilmelder sig Danskerlisten. (www.um.dk eller via appen; Rejseklar)

Kilde; Udenrigsministeriet, juli 2020

 

Gratis vaccination mod invasiv pneumokok sygdom - Tilbud til alle, der er fyldt 65 år.

Læs mere om invasiv pneumokoksygdom her

Gratis vaccination mod svær pneumokoksygdom til alle over 65 år - læs her sundhedsstyrelsens anbefaling

Tid til denne vaccination kan bestilles på tlf.: 4226 0000. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen 15. juni 2020

 

Nyt tilbud til gravide om kighostevaccine i 3. trimester (fra 29. uge i svangerskabet)

På grund af det fortsat høje antal tilfælde af kighoste i slutningen af 2019 og i begyndelsen af 2020 har Sundheds – og Ældreministeren efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen tidligere i år besluttet, som en del af regeringens og Folketingets nye vaccinationspakke, at forlænge det midlertidige tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i tredje trimester frem til udgangen af 2020.

Vaccinen tilbydes givet som en enkelt vaccine, der dækker både mod Kighoste, difteri og stivkrampe (DiTeKiBooster).

Vaccinen kan gives hos egen læge og hos VaccineSpecialisten.

Vaccinen er mange steder ikke mulig at fremskaffe, men er stadig på lager hos VaccineSpecialisten.

Tid til denne vaccination kan bestilles på tlf.: 4226 0000. 

Kilde: SSI, 22. april 2020

 

Nyt tilbud til grupper, der er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom

Folketinget har den 31. marts 2020 vedtaget et vaccinationsprogram om pneumokok-vaccination til personer, der er fyldt 65 år og til risikogrupper. Vaccinationsprogrammet bliver implementeret over det kommende år.

Læs mere om invasiv pneumokoksygdom her

Læs mere om grupper med særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom her

Læs mere om tilbud om pneumokokvaccination her

Tid til denne vaccination kan bestilles på tlf.: 4226 0000. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen og SSI, April 2020

 

Udbrud af lunge­betændelse (COVID-19) med ny type coronavirus

Coronavirus er en familie af virus, der kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene. 

På nuværende tidspunkt, beskriver Verdens Sundheds Organisationen (WHO), at COVID-19 i 80% af tilfældene giver milde symptomer, som ikke kræver indlæggelse på sygehus, mens 15% bliver så syge, at de må indlægges på sygehus. Yderligere 5% bliver så alvorligt syge, at indlæggelse på intensiv afdeling bliver nødvendigt. Alvorlig sygdom ses primært hos ældre og svækkede.

Der rapporteres aktuelt om smitte med COVID-19 i de fleste lande i verden og smittespredning i flere lande, også i Europa. Udenrigsministeriet fraråder derfor alle rejser til hele verden; Rejs ikke ud – og kom hjem, hvis du er ude og rejse.

Herunder lidt information, hvis du står overfor at skulle rejse: Flere lande har taget særlige forholdsregler i forhold til rejsende fra andre lande, som kan gøre det vanskeligt at rejse til og i landet. Tjek altid Udenrigsministeriets rejsevejledninger (se link nedenfor) før du beslutter om du skal rejse. Tager du ud at rejse opfordrer Udenrigsministeriet kraftigt til, at man tilmelder sig Danskerlisten. (www.um.dk eller via appen; Rejseklar)

Hvis du vælger at rejse, er der en række generelle forholdsregler, som du selv kan være opmærksom på, hvis du vil nedsætte risiko for smitte med ny coronavirus og andre virusser, som giver øvre luftvejsinfektion:

 • vask hænder hyppigt og grundigt med sæbe og vand. Brug evt. håndsprit
 • sikr god fødevarehygiejne
 • undgå kontakt med levende og døde dyr, bl.a. på madmarkeder
 • undgå tæt kontakt med syge personer med symptomer fra luftvejene (hoste og opspyt)
 • undersøg forholdene i sundhedsvæsenet i det land, du skal rejse til, for eksempel gennem lokale forretningskontakter, venner eller familierelationer
 • sørg for, at din rejseforsikring dækker hjemtransport i tilfælde af sygdom eller ulykke. Dermed mindsker du risikoen for at blive udsat for smitte på lokale klinikker eller sygehuse.

Alle borgere i Danmark bør følge sundhedsstyrelsens generelle råd for at begrænse smitte. Herunder er gode links til de myndigheder, som i Danmark er ansvarlige for retningslinjer og håndtering i forbindelse med denne nye coronavirus;

Link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som opdateres jævnligt: Sundhedsstyrelsen: Smitsomme sygdomme - Coronavirus

Link til udenrigsministeriets rejsevejledninger: Udenrigsministeriet Danmark: Rejsevejledninger

Her er 5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte:

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn
Kilder; Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet, 23.marts 2020

 

Dokumentation for mæslingevaccination eller -immunitet over for mæslinger

En række lande i Stillehavet kræver nu, at man er vaccineret eller kan dokumentere, at man er immun over for mæslinger, hvis man rejser dertil. Det drejer sig om: Salomonøerne, Tokelau, Amerikansk Samoa og Marshalløerne.

WHO har oplyst, at ovennævnte lande i Stillehavsregionen nu kræver vaccination/dokumentation for immunitet mod mæslinger for visse rejsende. Det sker for at beskytte disse lande mod yderligere spredning af mæslinger, som lige nu er i udbrud i flere lande i regionen. Blandt de udbruds-ramte lande er Samoa, Amerikansk Samoa, Fiji, Tonga, Australien, New Zealand og Filippinerne. I hver destination gælder specifikke krav, der oplyses ved konsultationen i vaccinationsklinikken.

Fra den 28. december 2019 og indtil videre skal rejsende, til oven for nævnte destinationer og som kommer lande med udbrud, kunne fremvise lægelig dokumentation for enten MFR-vaccination givet mindst to uger tidligere eller for, at de er immune over for mæslinger via en blodprøve. Dette gælder også, hvis man blot rejser igennem i transit i de pågældende lande.Visse grupper er dog undtaget fra de nye krav. Det drejer sig om spædbørn under seks måneder, gravide samt personer, der ikke kan tåle af blive MFR-vaccineret, for eksempel på grund af dokumenteret allergi eller immundefekt.

Kilde: SSI, 6. januar 2020.

Polio i verden - opdatering på smitterisiko og anbefalet vaccination før udrejse

WHO’s krisekomité har på sit seneste møde vurderet, at de fremskridt mod den endelige udryddelse af polio, som var opnået i de seneste år, desværre er tabt.

Risikoen for international spredning af poliovirus er på det højeste niveau siden den internationale krisesituation blev erklæret i 2014.
I 2019 er der set en kraftig stigning i udbrud af polio i en række nye lande i både Afrika og Asien.

Det internationale sundhedsregulativ har medført krav om (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden og som har opholdt sig i mindst 4 uger i enten:
Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Indonesien, Malaysia, Myanmar eller Filippinerne.

Ved rejser til lande, hvor der er sket eller aktuelt vurderes at være risiko eller dokumentation for spredning af cirkulerende poliovirus anbefales (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i landet, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden. Dette omfatter følgende lande:
Angola, Benin, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Elfenbenskysten, Kina, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Ghana, Mozambique, Niger, Nigeria, Filippinerne, Somalia, Togo og Zambia.

I denne situation anbefaler de danske myndigheder, at revaccinationen gives inden afrejse fra Danmark, primært for at sikre, at den rejsende får en kvalitetssikret vaccine under sterile forhold. Vaccinationen skal dokumenteres i det gule internationale vaccinationskort.
Hvis man allerede er revaccineret inden for 12 måneder (og rejser ud af landet igen inden for denne periode) skal man medbringe sit almindelige vaccinationskort som bevis for vaccinationen. Vaccination mod polio som led i udlandsrejse skal betales af den rejsende selv.

Kilde: SSI, 7. januar 2020

Forsyningsproblemer med HPV vaccinen uden for børnevaccinationsprogrammet

HPV vaccinen Gardasil 9 til alle interesserede uden for børnevaccinationsprogrammet kan ikke leveres i øjeblikket. Statens Serum Institut har meldt ud, at producenten desværre ikke kan love forsyning før 2021.

Gardasil 9 til børnevaccinationsprogrammet vil dog fortsat blive leveret.

Personer udenfor børnevaccinationsprogrammet som er i gang med selvbetalt HPV vaccination, Gardasil 9, har allerede en vis beskyttelse, men kan risikere at skulle udskyde færdiggørelsen af deres vaccinationer indtil 2021.

Note fra VaccineSpecialisten: Ring gerne og hør om der stadig er vacciner på lager til opstart af vaccination mod HPV.

Kilde: SSI, uge 49 2019

Nyt tilfælde af TBE med formodet smitte i Tisvilde Hegn i Nordsjælland

Statens Serum Institut (SSI) har påvist endnu et tilfælde af sygdommen TBE (Tick-Borne Encephalitis, centraleuropæisk hjernebetændelse) hos en person, som man formoder er blevet smittet i eller omkring Tisvilde Hegn. Det er det tredje tilfælde med formodet TBE-smitte i dette område i år.
Hele området i og omkring Tisvilde Hegn vurderes indtil videre, som et potentielt risikoområde. Personer som færdes i området, især uden for stier i skov og krat, bør derfor være meget opmærksomme på at beskytte sig mod flåtbid.

Vaccination mod TBE kan overvejes. 

Personer, som færdes eller bor i området omkring Tisvilde Hegn, og som færdes uden for stier i skov eller krat, bør være meget opmærksomme på at beskytte sig mod flåtbid. Man kan minimere risikoen for bid ved at bruge en trøje med lange ærmer og lange bukser samt bære støvler og/eller trække strømperne ud over bukserne. Desuden kan myggeafvisende midler have en vis effekt.

Der findes en vaccine mod TBE, som kan overvejes til personer som bor eller færdes i kendte risikoområder. Det gælder særligt, hvis de jævnligt bevæger sig udenfor stier i skov eller krat, og især til personer som plejer at få flåter på sig, når de færdes i naturen. Vaccinen gives som en grundvaccine med 3 doser (som først er to stik med ca. en måneds interval og en booster inden næste flåtsæson). Beskyttelsen kan yderligere boostes hver 3-5 år.
Vaccinen skal betales af personen selv.

Kilde: SSI 28. august 2019
 

TBE påvist på Sjælland.

Den flåt-overførte sygdom TBE (Tick-Borne Encephalitis, også kendt som centraleuropæisk hjernebetændelse) er også i år konstateret uden for Bornholm. Denne gang i Nordsjælland.

TBE-virus forekommer mere udbredt og spreder sig i disse år fx i Sverige, de baltiske lande og de centraleuropæiske skove, og i Danmark på Bornholm. Gennem over 50 år har Bornholm været det eneste kendte risikoområde med en jævn forekomst af TBE i Danmark.

Der er imidlertid fundet TBE hos personer både på Bornholm og i Tokkekøb Hegn i Nordsjælland, ved Vinderød i Halsnæs (cirka 40 km nordvest for Tokkekøb Hegn), på Fyn ved Fåborg samt i Jylland.

I modsætning til borreliabakterien, som findes hos flåter i hele landet, er TBE ofte begrænset til mindre engområder eller en græsplæne. Trækfugle og hjorte menes at henholdsvis transportere TBE-smittede flåter over større afstande og at sprede TBE-smittede flåter mere lokalt.

 • TBE-virus overføres fra flåternes spytkirtler inden for få minutter ved bid, så man bør fjerne flåten så hurtigt som muligt. Typiske virusværter er mus, ræve og hjorte. Skov- eller engområder med tæt undervegetation og krat indebærer den største risiko for flåtsmitte. 
 • Omkring 1/3 af dem der må hospitalsindlægges med TBE-hjernebetændelse kan forvente at få længerevarende mentale eller neurologiske følger af varierende sværhedsgrad, og børn kan få mindre oplagte indlæringsvanskeligheder. 
 • Det er vigtigt under alle omstændigheder at undersøge kroppen hyppigt for flåter og fjerne flåter på kroppen så hurtigt som muligt fx med en flåpincet eller bare med neglene. 

Gennem over 50 år har Bornholm været det eneste kendte risikoområde for TBE i Danmark. Derfor er der kun nationale vaccinationsanbefalinger for Bornholm og kun for folk, der færdes jævnligt i skov og krat uden for stier, hvor der findes TBE-virus i flåterne. Da TBE fortsat er en yderst sjælden sygdom, opretholdes de nuværende vaccinationsanbefalinger for TBE, der kun gælder for TBE på Bornholm.

Alle borgere kan overveje at blive beskyttet mod TBE-virus, idet der findes en TBE-virusvaccine til børn og voksne, som man kan vælge selv at betale for. 
Vaccinen gives som en grundvaccine med 3 doser (som først er to stik med ca. en måneds interval og en booster inden næste flåtsæson). Beskyttelsen kan yderligere boostes hver 3-5 år. 

Kilde: SSI, 23. juli 2019
 

Flere mennesker er døde af rabies efter dyrebid i udlandet.

En ung norsk kvinde, døde for nyligt af rabies efter at have taget en lille hundehvalp til sig i Filippinerne. Hvalpen begyndte at småbide i hendes fingre. Hun tog sig ikke af disse småbid, søgte ikke lægehjælp og hun var ikke vaccineret mod rabies. Et par uger efter hjemkomsten til Norge blev kvinden syg og indlagt med mistanke om rabies. Kort efter døde hun.
Ligeledes er en ung engelsk mand i 2018 død af rabies efter at være blevet bidt af en kat på en rejse til Marokko. Den unge mand var desværre ikke vaccineret for rabies i forvejen, og blev heller ikke vaccineret efter biddet (såkaldt post-exposure profylakse).
Senest er 2 personer død af rabies i november 2019; Den ene var en ung Lettisk kvinde, som blev bidt af en hund i maj 2018 under en rejse til Indien. Den anden var en 44 årig mand fra Italien, der blev bidt af en hund på Zanzibar, Tanzania i september 2019.

Anbefalingen er, at man skal afholde sig fra at røre ved dyr, når man rejser uden for Vesteuropa - også selv om hunden, katten eller de små aber virker søde!

Rabies skyldes infektion med et virus (rabiesvirus), som overføres ved penetrerende bid fra smittede dyr eller i sjældne tilfælde ved direkte kontakt mellem inficeret spyt og slimhinder eller sår. I Danmark forekommer rabies kun hos flagermus.

Symptomerne på rabies begynder sædvanligvis 60-90 dage efter smitte, men der er stor variation fra få dage og op til mere end et år, afhængig af bidstedets afstand fra centralnervesystemet og mængden af virus man udsættes for. Symptomerne er hovedpine, feber, utilpashed og føleforstyrrelser omkring bidstedet. Som noget specielt kan patienterne udvikle markant følsomhed for luft og vand. 
Hos to tredjedele udvikles muskellammelser, ofte med krampe i synkemusklerne. Hos den sidste tredjedel opstår lammelse af arme, ben og respirationsmuskulaturen. Patienterne er ved fuld bevidsthed.
På det tidspunkt, symptomer opstår, er dødeligheden 100%, uanset behandling. Uvaccinerede, der får rabies, kan ikke behandles, når først de udvikler symptomer på sygdommen.

Man kan vælge at blive vaccineret inden afrejsen:

Der gives i alt to vaccinationer intramuskulært: én dosis på henholdsvis dag 0 og dag 7. Efter grundvaccination med 2 doser skal der ikke gives revaccination. Revaccination anbefales kun til personer med risiko for arbejdsrelateret udsættelse for rabies. Ved konkret udsættelse for smitte skal tidligere grundvaccinerede dog stadig have 2 vacciner ved udsættelse for smitte, dag 0 og 3 som post-eksposure profylakse.

Bliver man bidt af et dyr på rejse udenfor Vesteuropa, skal man opsøge læge og blive vaccineret. Post-eksposure profylakse består af grundig sårrensning, vaccination samt (i tilfælde af at man ikke er vaccineret forud for rejsen og i visse andre tilfælde) indgift af Humant Rabies Immunglobulin (HRIG) i musklerne i- og omkring det sted, hvor man har været udsat for smitte. Dette også hvis man er vaccineret i forvejen, så skal man dog kun have to vacciner, og man skal ikke have immunglobulin. HRIG giver beskyttelse mod infektion ved at eliminere virus i såret indtil den beskyttende effekt af vaccinerne opnås 7 dage efter første vaccine.

Kilde: SSI, sidst 13.december 2019
 

Der er konstateret denguefeber i Oman.

Sundhedsmyndighederne i Oman har den i januar 2019 rapporteret om 48 tilfælde af lokalt erhvervet denguefeber. Sygdommen har ramt 38 omanere og 10 udlændinge.
Det er første gang, at Oman har rapporteret om lokal smitte med denguefeber.

Denguefebervirus overføres via stik af myg. Disse myg stikker om dagen og har størst aktivitet et par timer efter solopgang og tilsvarende nogle timer i skumringen før og lige efter solnedgang. Tiden fra smitte til sygdommen bryder ud (inkubationstiden) er normalt 4-7 dage, men varierer op til 3-14 dage.

Der er ingen person-til-person smitte, men en smittet person kan overføre virus til en ny myg i den fase, som starter kort før, man får feber, og fortsætter så længe feberen varer, normalt 3-5 dage.

Denguefeber kan forebygges:
Den vigtigste forebyggelse er at bruge myggestiksforebyggende tiltag. Man skal undgå at blive stukket af myg og det vil sige, at man anbefales, regelmæssig anvendelse af myggeafvisende midler. Man kan ligeledes nedsætte risikoen for myggestik ved at sprøjte boligen indendørs og udendørs med et insektmiddel, ved at fjerne levesteder for myg i form af stillestående vandreservoirer omkring sin bolig, og ved regelmæssig anvendelse af myggenet.

Der er udviklet en levende svækket vaccine (Dengvaxia®), som beskytter mod alle fire denguevirustyper og har vist vedvarende effekt på både dengueinfektion og alvorlig denguefeber hos personer, som har haft denguefeber tidligere. Imidlertid har det vist sig, at vaccinen er forbundet med øget risiko for alvorlig infektion for personer, som ikke har haft dengueinfektion tidligere, men får denguefeber på trods af vaccinationen.
Vaccinen kan derfor kun anvendes til personer, der har haft dokumenteret denguefeber tidligere, er i alderen 9-45 år og som bor i endemiske områder. Brug af vaccinen til rejsende kan ikke anbefales, idet der ikke foreligger data vedrørende sikkerhed eller effekt for denne gruppe.

Kilde: SSI, 22. januar 2019
 

Humane rabiestilfælde på Borneo, Malaysia

Mellem den 1. juli 2017 og den 22. oktober 2018 er der rapporteret om 13 humane tilfælde af rabies fra delstaten Sarawak på Borneo, Malaysia. Seneste tilfælde blev rapporteret den 21. august 2018.

Malaysia blev i 2013 erklæret rabiesfrit.

Af de 13 personer er de 12 døde, og den overlevende person er rapporteret at have alvorlige neurologiske komplikationer. De 13 personer var mellem 3 år og 59 år, med syv tilfælde under 12 år.
Tolv tilfælde var bidt af et dyr, og den sidste person blev sandsynligvis inficeret gennem savl/sekret fra en hund til et åbent sår på hånden. Det vides ikke, om det er denne person, der har overlevet infektionen.

Pr. 20. oktober 2018 har 11 ud af 12 regioner i delstaten Sarawak rapporteret om rabies-tilfælde blandt dyr. Myndighederne har iværksat foranstaltninger bl.a. i forhold til information, vaccinationsprofylakse før og efter eksponering, vaccination af dyr og overvågning.

Der er ikke indført rejserestriktioner til Borneo, men rejsende til Borneo skal være opmærksomme på risikoen for rabies og undgå dyrekontakt. Ved dyrebid skal man omgående søge lægehjælp med henblik på at begynde vaccination m.v. Ved længerevarende rejse kan vaccination før afrejse overvejes.

Fakta om rabies:
Rabies er en meget alvorlig sygdom, der rammer hjernen og det centrale nervesystem.
Rabies er en såkaldt zoonose. Det vil sige, at den smitter fra dyr til mennesker, mens den ikke smitter fra menneske til menneske.
Rabies smitter ved, at man bliver bidt/kradset af et smittet dyr.
Hvert år opstår der 59.000 tilfælde af rabies i verden.
Rabies kan forebygges ved hurtig behandling med vacciner og evt. rabies-immunglobulin, hvis dette er tilgængeligt.

Kilde: SSI, 21.november 2018

Polio i verden:

WHO vurderer, at der fortsat er risiko for spredning af vild poliovirus (VPV) fra Afghanistan, Pakistan og Nigeria. WHO vurderer desuden, at der fortsat er risiko for spredning af polio fra Somalia og Papua Ny Guinea.

Det betyder, at der fortsat, og i medfør af det internationale sundhedsregulativ, er krav om (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i enten Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Somalia eller Papua Ny Guinea, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden.

I denne situation anbefaler de danske myndigheder, at revaccinationen gives inden afrejse fra Danmark, primært for at sikre, at den rejsende får en kvalitetssikret vaccine under sterile forhold. Vaccinationen skal dokumenteres i det gule internationale vaccinationskort.

Hvis man allerede er revaccineret inden for 12 måneder (og rejser ud af landet igen inden for denne periode), skal man medbringe sit almindelige vaccinationskort som bevis for vaccinationen.

Ved rejser til lande hvor Poliovirus er påvist inden for de seneste 3 år, men hvor der ikke er tegn på spredning til andre lande, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio. Dette gælder aktuelt for rejsende til Den Demokratiske Republik Congo, Kenya og Niger.

Kilde: SSI, 4. december 2018

Høj forekomst af vestnilfeber i Central- og Sydeuropa i sommeren 2018

ECDC, Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol, har rapporteret om usædvanligt mange lokale tilfælde af vestnilfeber i flere lande i Central- og Sydeuropa hen over sommeren 2018 og netop udsendt en advarsel herom.
Rejsende til de berørte områder skal beskytte sig imod myggestik, og henvende sig til egen læge efter hjemkomsten ved gener som feber, hovedpine og generel sygdomsfølelse samt hududslet.

Indtil den 9. august var der påvist i alt 335 bekræftede eller sandsynlige lokalt erhvervede tilfælde af vestnilfeber, fordelt på følgende lande: Italien 123, Serbien 102, Grækenland 59, Rumænien 23, Ungarn 23, Frankrig 3 og Kosovo 2. Til sammenligning blev der i årene fra 2014 til 2017 i den samme sommerperiode kun rapporteret om 5-45 tilfælde per år. 

Medianalderen for de rapporterede tilfælde er 64 år. Der er dobbelt så mange mænd som kvinder. Der er foreløbig i 2018 rapporteret om 17 dødsfald: 9 i Serbien, 3 i Grækenland, 3 i Italien, 1 i Kosovo og 1 i Rumænien.

Samlet set tyder de mange rapporterede tilfælde af vestnilfeber i 2018 på en betydeligt højere forekomst og dermed smitterisiko end normalt. Der må forventes at ses yderligere tilfælde i de kommende uger og måneder.

Smitte med vestnilfeber sker hovedsageligt ved stik af Culex-myg, den almindelige stikmyg. Rejsende til de berørte områder bør derfor beskytte sig mod myggestik bl.a. ved tildækning af huden og brug af myggebalsam.

Kilde: SSI, EPI-Nyt uge 28/33 2018

Pilgrimsrejse til Mekka og Medina:

Mange muslimer vælger at tage på pilgrimsrejse til Mekka. Sundhedsministeriet i Saudi Arabien fraråder pilgrimsrejser for børn, gravide, personer >65 år eller personer med kroniske sygdomme eller cancer.

På grund af det fortsatte udbrud af Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), anbefales pilgrimsrejsende at undgå kontakt med dyr (specielt kameler), når de besøger gårde, markeder og staldområder. Denne corona-virus smitter oftest via dråbesmitte (som nys og hoste fra en smittet person). Sygdommen er oftest mild, men kan udvikle sig til en alvorlig livstruende luftvejssygdom - især hos personer med en kroniske sygdomme. Pilgrimsrejsende kan være i øget risiko for smitte på overbefolkede steder som offentlige bade, offentlige transportmidler og under indkvartering.

Pilgrimme, der besøger Mekka, bør, forud for rejsen, sørge for at have de obligatoriske vaccinationer mod meningitis (A, C, Y og W-135) og gul feber, hvis den rejsende kommer fra et område med endemisk sygdom.
Det anbefales ydermere at være vaccineret mod hepatitis A+B, polio, influenza, mæslinger, difteri og stivkrampe.

Pilgrimme bør følge de anbefalede råd om personlig hygiejne og de anbefalede tiltag til at forebygge fødevare- og drikkevarebårne sygdomme for at nedsætte risikoen for rejsediarré og luftvejsinfektioner. Hvis man, efter hjemkomst fra pilgrimsrejsen, viser tegn på infektioner, da bør den rejsende oplyse om sin rejsehistorik ved kontakten til sundhedssystemet.

Kilde: ECDC - Communicable disease threats report - April 2018

Rejserelaterede tilfælde af Hepatitis A:

Hvis man står foran at skulle rejse til Tyrkiet, Egypten, Marokko eller Pakistan, er der ekstra god grund til, at blive vaccineret mod smitsom leverbetændelse.

En ny undersøgelse, udført af Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol (ECDC), viser nemlig, at en meget stor del af dem, der smittes med hepatitis A, mens de er ude at rejse, bliver smittet i disse fire lande. Selv om der er sket et mindre fald de senere år, udgør rejser til udlandet fortsat en stor andel af årsagen til smitte med smitsom leverbetændelse.
Rejser til Tyrkiet, Egypten, Marokko og Pakistan står alene for 36% af alle rejserelaterede hepatitis A-tilfælde i Europa.

Det er SSI, der er kommet med de danske data til undersøgelsen.

Hepatitis A er en af de hyppigste årsager til fødevarebårne infektioner i verden. Folk fra Europa, som rejser til lande, hvor hepatitis A er udbredt, smittes ofte gennem forurenede fødevarer eller drikkevand.

Kilde: SSI, 11.juni 2018.

Hepatitis A udbrud i Danmark og EU:

Statens Serum Institut melder ud vedrørende et udbrud med smitsom leverbetændelse forårsaget af hepatitis A-virus. Det omfatter indtil videre 42 patienter i seks forskellige lande i Europa; Danmark, Holland, Frankrig, Tyskland, Spanien og Storbritannien. Internationalt er der konstateret 42 patienter smittet med hepatitis A.

I Danmark er ni patienter indtil videre blevet syge med den samme type hepatitis A-virus fra januar til april 2018. Bortset fra én patient, der har rejst til Marokko, formoder man, at de alle er smittet i Danmark.

Hepatitis A smitter især via mad eller drikkevand, der er blevet forurenet med virus fra menneskelig afføring. Der er tidligere set fødevarebårne udbrud med hepatitis A i Europa, hvor smittekilden blandt andet har været friske bær, frosne bær og skaldyr og senest i Danmark i begyndelsen af 2018, hvor 31 danskere blev syge og hvor efterforskningen entydigt pegede på, at smittekilden var dadler fra Iran.

Da kilden til udbruddet endnu ikke er fundet, opfordres til generel god hånd- og køkkenhygiejne.

Kilde: SSI, 23.maj 2018 

Gratis mæslingevaccination til ikke-immune voksne:

Danmark har den 1. april 2018 indført tilbud om gratis vaccination mod mæslinger til voksne.
Tilbuddet gælder, hvis man ikke allerede er vaccineret eller har haft mæslinger. Man kan blive gratis vaccineret enten hos sin egen praktiserende læge eller på en privat vaccinationsklinik.

Tilbuddet gives i form af én MFR-vaccine, som udover at beskytte mod mæslinger også beskytter mod fåresyge og røde hunde. Næsten alle personer født før 1974 har haft mæslinger og er derfor immune.

Selvom Danmark har haft et to-dosis MFR-vaccinationsprogram i mere end 30 år og nu har elimineret mæslinger, er der en gruppe, især blandt yngre voksne op til omkring 45-årsalderen, som ikke er blevet vaccineret som børn, og som heller ikke har haft sygdommen, da den har været sjælden i det meste af deres levetid.

Når man som dansker rejser til lande, hvor mæslingevirus fortsat cirkulerer, er man i risiko for at møde dette meget smitsomme virus og blive syg, hvis man ikke er vaccineret eller ikke tidligere har haft mæslinger. Det gælder også, når man rejser til lande inden for Europas grænser. Hjemvendte rejsende med mæslinger vil kunne smitte ikke-immune personer i Danmark.
Derfor opfordrer sundhedsmyndighederne til, at man både er vaccineret mod mæslinger ved ophold i Danmark samt inden eventuel udlandsrejse - også, når man rejser til lande inden for Europas grænser.

Kilde; EPI-Nyt, SSI uge 13-14, 2018

Opdatering om gul feber i Brasilien:

Der har i 2018 til medio marts måned været påvist flere tilfælde af gul feber i Brasilien end i hele 2017.

Der er forventning om fortsat smittespredning i de næste måneder, og det er usikkert i hvilket yderligere omfang områder, som normalt er fri for gul feber, kan blive inddraget. Desuden er der risiko for, at smittespredningen kan overgå fra en situation med smitte i primært skovområder til egentlig by-smitte.

På denne baggrund har Statens Serum Institut (SSI) efter konference med sin rejsereferencegruppe besluttet indtil videre at anbefale gul feber-vaccination til alle rejsende til Brasilien over 9-månedersalder.

Personer over 60 år samt gravide må vaccineres efter individuel vurdering, herunder om de skal opholde sig i et område i Brasilien med aktuel smittespredning.

Der er fortsat ingen krav om gul feber-vaccination ved indrejse til Brasilien.

Kilde: SSI 16/3-18

Gul feber i Brasilien:

I de seneste uger er der desværre sket en tredobling af humane tilfælde af gul feber i Brasilien, specielt i staterne São Paulo og Minas Gerais.

I perioden fra 1. juli 2017 til 14. januar 2018 blev der påvist 35 bekræftede tilfælde af gul feber, inkl. 20 dødsfald. De bekræftede tilfælde er rapporteret fra staterne São Paulo (20 tilfælde og 11 dødsfald), Rio de Janeiro (tre tilfælde og ét dødsfald), Minas Gerais (11 tilfælde og syv dødsfald) og Federal District (ét dødsfald). Herudover er der 145 mistænkte tilfælde.

De brasilianske myndigheder har planlagt større vaccinationskampagner i staterne São Paolo og Rio de Janeiro i perioden fra den 25. januar til den 17. februar og i staten Bahia i perioden fra den 19. februar til den 3. marts. Målet er at vaccinere ca. 22 millioner mennesker i 77 distrikter i de 3 stater.

Det årlige karneval i Rio de Janeiro finder sted fra den 9. til 14. februar 2018.

WHO anbefaler ikke aktuelt gul feber-vaccination af rejsende til selve Rio de Janeiro by, men forholdene kan ændre sig hurtigt, og læger og rejsende opfordres til at holde sig orienteret via SSI’s rejsehjemmeside eller ringe til VaccineSpecialisten på 42 26 00 00.

Kilde; EPI-Nyt, SSI uge 4, 2018

Gratis HPV-vaccination til drenge, der er til drenge:

Fra den 1. februar 2018 kan drenge, der er til drenge, blive gratis HPV-vaccineret, hvis de er mellem 15 og 20 år. Tilbuddet slutter den 31. december 2018.

Tilbuddet er et af initiativerne under regeringens kræftplan IV, og har til formål at forebygge HPV-infektion hos drenge, der har eller som kommer til at have sex med andre drenge og mænd. Mænd, der har sex med mænd, har nemlig en markant større risiko for at udvikle analkræft på baggrund af en HPV-infektion end mænd, der udelukkende har sex med kvinder.

Drengene skal have tre HPV-vaccinationer inden for en periode på seks måneder. Man kan få den første vaccination fra den dag, man fylder 15 år. Man kan blive gratis vaccineret indtil sin 20-årsfødselsdag. Den første vaccination skal gives senest den 30. juni 2018, og drengene kan blive færdigvaccineret indtil 31. december 2018.

Man kan blive vaccineret hos egen læge eller på en af AIDS-Fondets Checkpointklinikker i Aarhus, Odense eller København.

Kilde; EPI-Nyt, SSI uge 4, 2018

Polio up-date:

Polio er desværre stadig tilstede i få lande i verden.

I 2017 har der indtil nu været 15 tilfælde af polio forårsaget af vild poliovirus, hvilket er det laveste antal tilfælde nogensinde. Alle tilfældene har været i Afghanistan og Pakistan. WHO gør sig store bestræbelser på at udrydde polio.

Aktuelt spredes poliovirus fra Afghanistan, Pakistan og Nigeria. Nigeria har rapporteret om tilfælde af poliovirus i 2016, idet en stor del af befolkningen i det nordlige Nigeria er helt eller delvist utilgængelig for vaccination, og WHO vurderer, at der med stor sandsynlighed cirkulerer uerkendt poliovirus i denne del af landet, og at der er risiko for spredning herfra til nabolandene.

Det betyder, at der fortsat er krav om (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i enten Afghanistan, Pakistan eller Nigeria, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden.

De danske myndigheder anbefaler fortsat, at revaccinationen gives inden afrejse fra Danmark, primært for at sikre, at den rejsende får en kvalitetssikret vaccine under sterile forhold. Vaccinationen skal dokumenteres i det gule internationale vaccinationskort.
Hvis man allerede er revaccineret inden for 12 måneder (og rejser ud af landet igen inden for denne periode) skal man medbringe sit almindelige vaccinationskort som bevis for vaccinationen.

Ved rejser til lande hvor poliovirus er påvist inden for de seneste 3 år, men hvor der ikke er tegn på spredning til andre lande, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio. Dette gælder aktuelt for rejsende til Cameroun, Guinea, Laos, Madagaskar, Mozambique, Myanmar og Ukraine.

Kilde; EPI-Nyt, SSI uge 48, 2017

Udbrud af chikungunyavirus-infektion i Lazio-regionen i Italien og Var-regionen i Frankrig:

Chikungunyavirus-infektion skyldes en myggeoverført virus. 2-4 dage efter smitten opstår pludselig høj feber med kulderystelser, muskelsmerter og symmetriske svære ledsmerter i flere led af gangen, og hyppigt rammes led, der tidligere har givet anledning til smerter. Der kan være ledsagende uspecifikke symptomer som træthed, kvalme opkastninger og røde øjne. Sygdommen varer oftest 7-10 dage. 
Små børn, ældre over 65 år og gravide er særlig udsat for alvorlig chikungunyavirus-infektion med hæmorragisk feber og meningitis, eventuelt med kramper.  Smitte overføres med myggen der kaldes Tigermyggen, som er vidt udbredt i området omkring Middelhavet, men som er påvist så nordligt som i Holland om sommeren.

De italienske sundhedsmyndigheder har rapporteret om et udbrud af chikungunyavirus-infektion i Lazio-regionen, dels i området omkring kystbyen Anzio og dels i Rom-området. Der er desuden påvist to tilfælde i Latina, som ligger ca. 30 km øst før Anzio, og som ikke har været i hverken Rom eller Anzio.

I Lazio-regionen er der indtil den 20. september 2017 rapporteret om 111 bekræftede tilfælde. Der er endvidere 68 sandsynlige og 95 mistænkte tilfælde. Dette er en kraftig stigning siden den 14. september, hvor der var rapporteret om 15 bekræftede tilfælde. Blandet de 111 bekræftede tilfælde er de 71 bosiddende i Anzio eller har besøgt byen. Således har de lokale sundhedsmyndigheder i regionerne Emilia Romagna og Marche begge meldt om ét bekræftet tilfælde, som havde været i Anzio.
I alt 38 bekræftede tilfælde er bosiddende i Rom.
De lokale sundhedsmyndigheder i Lazio-regionen har iværksat kontrolforanstaltninger for at begrænse smitten, dels ved sprøjtning mod myg, ved forholdsregler til at forhindre blodbåren smitte samt ved information af lokalbefolkningen.

Sundhedsmyndighederne i Frankrig har tidligere informeret om 2 tilfælde af chikungunyavirus i august 2017 og den 21. september 2017 informeret om yderligere to bekræftede tilfælde i en landsby ca. 10 km fra Cannes-des-Maures.
De lokale myndigheder har implementeret vektorkontrol, dør-til-dør besøg for at identificere evt. yderligere mistænkte tilfælde samt information til lokalbefolkningen i området.

Kilde; EPI-Nyt, SSI uge 39, 2017

Sporadiske tilfælde af malaria i Sydeuropa:
 
I løbet af sommeren 2017 er der i flere sydeuropæiske lande rapporteret om sporadiske tilfælde af lokalt erhvervet malaria, som antages at være introduceret til lokalområderne af tilrejsende.

Grækenland: 5 tilfælde, Italien: 1 tilfælde, Frankrig: 2 tilfælde og Cypern: 3 mulige tilfælde.

Ifølge det europæiske overvågningssystem for smitsomme sygdomme, blev der i EU i 2016 rapporteret om 12 tilfælde af lokalt erhvervet malaria: Otte tilfælde i Grækenland, to i Frankrig, ét i Spanien og ét i Litauen.
Alle tilfælde blev klassificeret som sporadiske tilfælde af introduceret malaria fra personer med forudgående ophold i malariaområde, eller eventuelt såkaldt lufthavnserhvervet malaria, hvor malaria-inficerede Anopheles-myg introduceres i et begrænset område omkring en lufthavn efter ankomst af et fly fra et malariaendemisk område.
Der blev ikke rapporteret om vedvarende cirkulation af malaria indenfor EU i 2016, og risikoen for spredning af malaria i EU i forbindelse med de aktuelle tilfælde vurderes som meget lav.

For rejsende til områder med rapporter om lokalt introduceret malaria er risikoen for smitte også meget lav, men da der også er påvist andre myggeoverførte sygdomme i det sydlige Europa (chikungunya- og vestnilvirus-feber), anbefales det generelt, at rejsende i Sydeuropa beskytter sig mod myggestik.

Der har været lokalt erhvervede malariatilfælde i Grækenland siden 2009 med det højeste antal tilfælde i 2011 og siden 2012 har der været begrænset lokal malariasmitte. Smitten har været introduceret fra tilrejsende, og udbruddene har været lokaliseret forskellige steder i Grækenland, hvorfor landets status som malariafrit område ikke har været truet.

Kilde: EPI-Nyt, SSI, uge 39, 2017

Udbrudet af gul feber i Brasilien er overstået:

Sundhedsministeriet i Brasilien har den 7. september 2017 erklæret udbruddet for ovre, idet der ikke har været rapporteret om nye tilfælde af gul feber siden juni 2017.

Anbefalingen om gul feber-vaccination for rejsende til Brasilien ændres derfor til: 

 • Brasilien kræver ikke aktuelt vaccination mod gul feber for rejsende fra andre lande.
 • Gul feber-vaccination anbefales alle rejsende over 9-måneders-alder til områder i Brasilien med risiko for transmission af gul feber, dvs. overalt i staterne Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal inkl. selve Brasilia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima og Tocantins.
 • Vaccination anbefales endvidere til områder i andre stater, hvor der er risiko for transmission, herunder den vestlige del af staten Bahia, den centrale og vestlige del af Paraná, den sydlige del af Piauí, hele Rio Grande do Sul på nær den sydøstligste del, den central- og vestlige del af Santa Catarina og den vestlige og centrale del af staten São Paulo.
 • Specifikt anbefales gul feber-vaccination til besøgende til Iguaçu-vandfaldene, uanset om man ankommer til området fra Argentina, Paraguay eller Brasilien.
 • Kystbyerne, herunder Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife og Fortaleza er ikke risikoområder for gul feber.

Kilde: SSI, September 2017

Udbrud af Malaria i Kap Verde:

Verdenssundhedsorganisationen WHO advarer om, at et udbrud af malaria har udviklet sig i Kap Verde. Der er tale om den alvorlige type af malaria (falciparum).

Kap Verde har i det senere år nedbragt forekomsten af malaria markant. I de sidste fem år har landet således kun haft enkelte tilfælde af malaria hvert år. Men i juni-juli 2017 har der været rapporteret om 45 tilfælde af lokalt erhvervet malaria i hovedstaden Praia på øen Sao Tiago (Santiago).

De nationale sundhedsmyndigheder arbejder sammen med WHO på at undersøge udbruddet nærmere og iværksætte relevante kontrolforanstaltninger. Man arbejder bl.a. på at genetablere et effektivt vektorkontrolprogram, som ikke har fungeret tilstrækkeligt i de senere år, hvorved højere myggeforekomst har medført øget risiko for malariatransmission, bl.a. relateret til visse byggepladser og rismarker omkring hovedstaden Praia.

Aktuelt anbefaler Statens Serum Institut (SSI), at rejsende til Kap Verde informeres om den aktuelle forhøjede malariarisiko og tager de nødvendige forholdsregler:

 1. Alle rejsende skal forsøge at undgå myggestik ved brug af effektiv myggestiksprofylakse. 
   
 2. Rejsende til hovedstaden Praia og øen Sao Tiago anbefales indtil videre desuden at tage forebyggende malariamedicin, som er effektiv mod falciparum-malaria. 
   
 3. Alle rejsende til Kap Verde bør være opmærksomme på symptomerne på malaria, dvs. feber og influenzalignende sygdom, og bør kontakte læge ved febersygdom med henblik på at blive hurtigt undersøgt for malaria. Dette gælder også de rejsende, som er hjemvendt fra Kap Verde indenfor de seneste uger-til-måneder.

Kilde: SSI, August 2017


Meningokoksygdom i Danmark 2017:

Statens Serum Institut kunne i foråret melde, at der havde været en stigning i forekomsten af invasiv meningokoksygdom forårsaget af bakterien Neisseria Meningitidis serotype W135.

Sygdommen kaldes også smitsom meningitis og har siden 1980 været anmeldelsespligtig. I 2016 blev der anmeldt otte tilfælde af W135, hvilket var en stigning. Det betyder, at W135 nu er den næsthyppigste gruppe, kun overgået af serotype B.

Der blev, i starten af 2017 i Københavnsområdet, meldt flere tilfælde af sygdommen og desværre havde 2 af disse tilfælde dødelig udgang.
Der blev konstateret et tilfælde af meningokoksygdom under Roskildefestivallen og senest i september er der fundet et tilfælde af denne sygdom på Oure efterskole.

Smitsom meningitis forårsages af bakterien Neisseria Meningitidis. Der findes flere serotyper af denne bakterie; A, B, C, W-135 og Y. Disse serotyper kan forårsage den frygtede infektion, der kan lede til blodforgiftning og hjernehindebetændelse.
Der er en lille del af befolkningen, der er raske smittebærere og disse bærer bakterierne i deres næse- eller svælg uden at vise tegn på sygdom. Hos unge/yngre voksne kan der være helt op til 30% som bærer smitten, hvorfor man ofte ser udbrud af sygdommen, hvor mange unge er samlet.
Sygdommen smitter ved direkte kontakt eller dråbekontakt og tiden, fra man bliver smittet til sygdommen viser sig, er kun omkring 2-10 dage. Sygdommen kan herefter meget hurtigt udvikle sig til en livstruende infektion og selv med behandling er dødeligheden op til 15%.

Nære kontakter til et meningitistilfælde tilbydes antibiotikaprofylakse og vaccination. Nære kontakter er personer, der inden for 10 dage før sygdomsdebut har sovet under samme tag eller været "kyssekæreste" med patienten. Hvem der tilbydes antibiotikaprofylakse afgøres af Styrelsen for Patientsikkerhed, som efterfølgende vil sikre evt. opfølgning med vaccination.

Der findes flere vacciner der virker forebyggende mod meningokoksygdom: 

NeisVac-C® beskytter kun mod serotype C.
Nimenrix® og Menveo® beskytter mod serotyperne A, C, Y og W-135.
Trumenba® og Bexero® beskytter kun mod serotype B.

Vaccinen der beskytter mod de 4 serotyper A, C, Y og W 135, kan gives fra 1 år´s alderen som en enkelt dosis (<1 år skal modtage 2 doser) og vaccinen dækker herefter i 5 år.

Vaccinen er indført i børnevaccinationsprogrammet i flere lande. England har nu indført et vaccinationsprogram med den firevalente vaccine mod serotyperne A, C, Y og W-135 for aldersgruppen 13-18 år, idet denne aldersgruppe har den højeste forekomst af bærertilstand samt forhøjet risiko for meningokoksygdom.

Vaccination mod meningitis er anbefalet ved bl.a. rejser til meningitisbæltet i Afrika (syd for Sahara), rejser til områder, hvor der nyligt har været udbrud af meningitis og vaccinationen er et krav ved pilgrimsrejser til Mekka.

Der er øget risiko for smitte med meningokokker, hvor mange mennesker er samlet.
Derfor kan vaccination ligeledes anbefales ved studieophold i udlandet, hvor de unge bor på campus/college. Tilsvarende kan man i Danmark vælge, at vaccinerer de unge der skal på efterskole og derfor bor, sover og opholder sig under samme tag.

Hvis man er nær kontakt til en smittet vil man blive underrettet af myndighederne om de tiltag der evt vil blive iværksat.
Antibiotikaprofylakse gives med henblik på både at udrydde bærertilstanden hos personer, der har haft bakterien i næsesvælget i lang tid og dermed har opbygget en vis immunitet (disse personer kan smitte andre personer), og at udrydde bærertilstand hos nyligt smittede (som har en risiko for selv at blive syge). 
Effekten af vaccination supplerer effekten af forebyggende antibiotika og har til formål at forhindre nye tilfælde på lidt længere sigt.
Hverken forebyggende antibiotika eller vaccination er 100 % effektiv. Personer, der har fået forebyggende behandling, skal derfor fortsat være opmærksomme på sygdomstegn.

Kilde: EPI-NYT uge 6 og 28-33, 2017; SSI

Mæslinger i Danmark 2017:

Efter ét tilfælde af mæslinger i Jylland er der fundet flere tilfælde af mæslinger på Sjælland. 

Statens Serum Institut (SSI)  påviste i marts 2017 et tilfælde af mæslinger i Jylland. Den smittede var ikke MFR-vaccineret og var efter alt sansynlighed blevet smittet under en rejse til Thailand.
SSI påviste igen, først i august, et tilfælde af mæslinger på Vestsjælland. Den smittede havde usikker MFR-vaccinationsstatus og havde været i Polen i juli 2017. SSI har sidst i august påvist yderligere to tilfælde af mæslinger hos personer, bosiddende i henholdsvis Syd- og Midtsjælland. Begge de smittede personer har usikker MFR-vaccinationsstatus. Der er ingen oplysninger om forudgående udlandsrejse eller kontakt til andre mæslingesmittede.

Læger, især på Sjælland, er blevet opfordret til i de kommende uger at være særligt opmærksomme på patienter, der præsenterer sig med symptomer forenelige med mæslinger.
Sygdommen starter som en svær forkølelse med hoste, lysskyhed og høj feber. Der kan ses små hvidlige pletter (såkaldte Koplikske pletter) i mundslimhinden i dette forløb. Efter 3-4 dage ses midlertidig bedring. Efter få dage sker typisk en forværring med en ny feberepisode ledsaget af det klassiske mæslingeudslæt (omtrent 13-14 dage efter smitte). Udslættet begynder bag ørerne, og spreder sig i løbet af et par dage ned over hals og krop for til sidst at vise sig på arme og ben.
Patienten er smitsom ca. 4 dage før og efter fremkomst af udslæt. 

Vigtigste forebyggelse er MFR-vaccination.

MFR-vaccination tilbydes normalt alle børn ved 15 måneder og 4 år i det danske børnevaccinationsprogram. Der kan ved sikker udsættelse for smitte, dvs. ved kontakt til et laboratoriebekræftet eller epidemiologisk linket tilfælde, gives MFR-vaccination inden for 3 døgn og normalt human immunglobulin inden for 6 døgn som postekspositionsprofylakse (PEP) til ikke-immune kontakter.

SSI anbefaler fortsat, at en mæslingevaccination overvejes som rejsevaccination og ikke kun til fjerne rejsemål, men også inden for EU´s grænser. 
Man kan få mæslinger eller tage mæslingesmitten med hjem fra lande, hvor man normalt ikke tænker, at man er i risiko for at blive smittet med alvorlige sygdomme.
Alle ikke-vaccinerede unge født efter 1974, bør få vaccinen, hvis de ikke har haft mæslinger. Ældre danskere, der som barn havde mæslinger, er immune, så de behøver ikke vaccinen.

SSI anbefaler, at man bør være vaccineret, uanset om man er barn eller voksen, hvis man ikke havde mæslinger som barn. Og er man en af dem, der skal til EU i den kommende tid, bør man bestemt overveje at modtage vaccinen. 
Fra man modtager vaccinen til den virker fuldt ud - vil der gå 10-14 dage, så det er bedst at få vaccinen i god tid inden afrejse. Det er dog stadig bedre at blive vaccineret end slet ikke.

Kilde: EPI-NYT Uge 28-34 2017; SSI.

Gul feber udbrud i Brasilien:

Udvidede anbefalinger for vaccination mod gul feber ved rejse til Brasilien

Udbruddet af gul feber i Brasilien udvikler sig fortsat til nye områder, som normalt ikke regnes for gul feber-risikoområder. Der rapporteres nu om bekræftede tilfælde af gul feber i staten Rio de Janeiro og om mistænkte tilfælde i staten São Paulo. Der er fortsat ikke rapporteret om tilfælde i byerne Rio de Janeiro eller São Paulo.

På baggrund af den usikre situation har SSI efter konference med sin rejsereferencegruppe besluttet indtil videre at anbefale gul feber-vaccination til alle rejsende til Brasilien over 9-måneders-alder. Der er fortsat ingen krav om gul feber-vaccination ved indrejse til Brasilien.

Vaccinen kan gives fra 9-måneders-alderen. Beskyttelse indtræder 10 dage efter vaccination.
Der gives én dosis. Én vaccination giver livslang beskyttelse. Dette gælder også for personer, som tidligere er vaccineret mod gul feber.

Kilde: EPI-NYT uge 12 2017; SSI.

Mæslingeepidemi i Europa 2016-2017:

Mæslinger cirkulerer fortsat i en række lande, både inden for Europa og i fjernere dele af verden, og giver anledning til store udbrud.
I Europa er der i perioden januar 2016 til januar 2017 anmeldt 4.484 tilfælde af mæslinger til Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC). De fem lande med flest tilfælde er Rumænien (1.995 tilfælde), Italien (1.020 tilfælde), England (575 tilfælde), Tyskland (364 tilfælde), og Belgien (103 tilfælde). Blandt disse 4.484 tilfælde er der registreret 13 dødsfald på grund af sygdommen.

Mæslingesygdommen er en af de mest smitsomme sygdomme, der overhovedet findes. Der tilbydes mæslingevaccine til alle danskere i et 2 dosisprogram (gives i 15 måneders alderen og igen ved 4 års alderen), hvor man efter 2 doser er 99% beskyttet.

SSI anbefaler at en mæslingevaccination overvejes som rejsevaccination og ikke kun til fjerne rejsemål, men også inden for EU´s grænser. 
Man kan få mæslinger eller tage mæslingesmitten med hjem fra lande, hvor man normalt ikke tænker, at man er i risiko for at blive smittet med alvorlige sygdomme. A
lle ikke-vaccinerede unge under 40 år, bør få vaccinen, hvis de ikke har haft mæslinger. Ældre danskere, der som barn havde mæslinger, er immune, så de behøver ikke vaccinen.

SSI anbefaler, at man bør være vaccineret, uanset om man er barn eller voksen, hvis man ikke havde mæslinger som barn. Og er man en af dem, der skal til EU i den kommende tid, bør man bestemt overveje at modtage vaccinen. 
Fra man modtager vaccinen til den virker fuldt ud - vil der gå 10-14 dage, så det er bedst at få vaccinen i god tid inden afrejse. Det er dog stadig bedre at blive vaccineret end slet ikke.

Kilde: EPI-Nyt SSI

Så mange er beskyttede mod mæslinger:

 • MFR-vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, blev indført i børneprogrammet 1. januar 1987. Derfor har de fleste unge voksne op til ca. 28-års-alderen fået mindst én MFR-vaccine.
 • De fleste yngre voksne op til 40-års-alderen vil derfor være immune mod mæslinger, dog formodes op til ca. 10 procent af hver årgang født siden 1987 at være ubeskyttede.
 • Ikke-immune voksne i denne aldersgruppe bør MFR-vaccineres, og særligt inden rejse til områder med cirkulation af mæslinger. Men kan dog regne med, at alle over 40-års-alderen har haft mæslinger, og der er ikke nogen generel anbefaling om MFR-vaccination af denne aldersgruppe ved rejse til områder med udbrud af mæslinger.
 • Ved konkret viden om manglende immunitet mod mæslinger, kan man dog godt vaccinere personer over 40 år, og der er principielt ikke nogen øvre aldersgrænse for MFR-vaccination.
 • For alle voksne gælder, at hvis man ikke tidligere er MFR-vaccineret eller har haft sygdommen, kan man MFR-vaccineres. MFR-vaccine er gratis for børn og unge under 18 år. Er man over 18 år skal man selv betale sin vaccination.
 • Kvinder i den fødedygtige alder har dog tilbud om gratis vaccination mod røde hunde, hvis de ikke er immune. Tilbuddet gives i form af MFR-vaccine.
 • Det er usædvanligt med alvorlige bivirkninger efter MFR-vaccination, og disse optræder alle mange gange sjældnere (100-1.000 gange sjældnere) end de komplikationer, der ses efter mæslingesygdom og som kan ende dødeligt.
Kilde: Statens Serum Institut

Zikavirus:

Opdateret 7.oktober 2016
 

Få den nyeste viden og en opdateret oversigt over forekomsten i Stillehavsregionen, Sydamerika, Mellemamerika, Caribien, Asien og sidst i Florida: Statens Serum Instituts side om Zikavirus

De danske sundhedsmyndigheders anbefalinger til danske rejsende findes via linket ovenfor.

Anbefalinger fra andre lande og internationale sundhedsorganisationer kan afvige fra hinanden afhængig af den lokale vurdering af situationen og baseret på både kendte og mindre kendte faktorer og forhold.

Læs evt. mere på: det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrols hjemmeside.

Følgende anbefalinger gælder aktuelt for Danmark: 

Gravide og kvinder, der aktuelt påtænker at blive gravide, rådes til at udskyde ikke-nødvendige rejser til områder med udbrud af zikavirus (se link til viden om zikavirus på Statens Serum Instituts hjemmeside).
 
Hvis rejsen ikke kan udskydes, er det vigtigt, at den gravide beskytter sig særligt godt mod myggestik. Dette gælder uanset, hvor man som gravid rejser hen i verden, hvor der er risiko for myggeoverførte sygdomme (se Beskyttelse af gravide rejsende på Statens Serum Instituts hjemmeside).
 
Gravide, som har rejst i zikavirus-ramte områder, bør nævne dette ved graviditetskontroller.
 
Kvinder, der har rejst i de berørte områder og som planlægger graviditet, opfordres til at vente 2 måneder efter hjemkomst med at blive gravide. 
 
Mænd, der vender hjem fra områder med udbrud af zikavirus, og som har en partner der er gravid, opfordres til kondombrug resten af graviditeten. Hvis partneren er i den fertile alder, men ikke er kendt gravid, anbefales det, at manden anvender kondom i mindst 2 måneder efter hjemkomsten. Hvis manden har haft symptomer på zikavirusinfektion under rejsen, eller får det i løbet af de første 2 uger efter hjemkomst, bør parret ud fra et forsigtighedsprincip bruge kondom i, i hvert fald, 6 måneder. Zikavirus er rapporteret at kunne persistere i sæd i 188 dage, men det er uvist i hvor lang tid zikavirus i sæd er infektiøst.

Der findes ingen vaccine og ingen behandling mod Zikavirus. Beskyttelse mod myggestik er derfor den vigtigste forebyggelse af smitte. 

I modsætning til malariamyg, så stikker myggen, som spreder Zikavirus, også om dagen. Rejsende i de berørte områder og særligt gravide samt rejsende med nedsat immunforsvar eller kronikere skal være omhyggelige med at beskytte sig mod myggestik ved at:

 • Have en dækkende påklædning med lange ærmer, lange bukser og sokker.
 • Bruge myggemidler, sove under myggenet og evt. sprøjte boligen med insektmiddel.
 • Myggemidler bør benyttes også om dagen, og indsmøring gentages, hvis man sveder.

Værd at vide om Zikavirus: 

 • Zikavirus forekommer ikke naturligt i Danmark, og der er ikke risiko for en epidemi i Danmark. 
 • Zikavirus overføres med stik fra myggen Aedes, som er udbredt over store dele af kloden, primært i tropiske og subtropiske områder. 
 • Det er vigtigt at understrege, at smitten generelt ikke overføres fra menneske til menneske. Der har dog været rapporteret enkelte tilfælde af seksuel smitte. 
 • Op mod 80% af personer, der er inficeret med Zikavirus, oplever ingen symptomer.
 • Zikavirus forårsager mild sygdom med feber, der kan være ledsaget af udslæt, muskel- og ledsmerter, hovedpine og øjenbetændelse. 
 • Der er ingen behandling for infektionen, men den går over af sig selv efter 4-7 dage. 
 • Inkubationstiden (tiden, der går fra man bliver smittet, til man får symptomer) kan være op til to uger, men er sædvanligvis kortere. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen og EPI-NYT uge 41

Gul feber vaccination ved rejse til Sydfrika:

Fra 3. februar 2015 kræves der ikke længere gul feber vaccination for rejsende fra Zambia, Tanzania, Eritrea, Sao Tome, Somalia og Principe til Sydafrika. 

Der er ved indrejse til Sydafrika et krav om gul feber vaccination for alle rejsende over 1 år, som kommer fra et land med risiko for gul feber. Dette gælder også, hvis den rejsende har opholdt sig i transit i over 12 timer i en lufthavn, i et land med risiko for gul feber. 

Dette gælder dog ikke, hvis den rejsende er i besiddelse af en gyldig undtagelsesattest.

Kilde: Statens Serum Institut