VaccineSpecialisten logo

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport

Tilsyn med sundhedspersoner

Styrelsen for Patientsikkerhed fører jævnligt tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. autorisationsloven § 5

VaccineSpecialisten har haft et sundhedsfagligt og planlagt tilsyn inden for vaccinationsområdet den 22/2-2019. 

Tilsynet blev foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst og rapporten kan findes på styrelsens hjemmeside ved at følge nedenstående link:

Læs Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport fra VaccineSpecialisten i Kgs. Lyngby

Besøget afstedkom en meget fin tilbagemelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed til VaccineSpecialisten.

Rapporten forefindes også i klinikken og kan udleveres til gennemlæsning ved behov.