VaccineSpecialisten logo

GDPR - Privatlivspolitik

Til dig - der bliver rådgivet og vaccineret hos VaccineSpecialisten

Nedenfor kan du læse VaccineSpecialistens privatlivspolitik for patientbehandling.

Når du er patient i klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.
Dette har VaccineSpecialisten pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven. De oplysninger, som vi registrerer og behandler, har vi pligt til at opbevare sikkert – ligesom vi har tavshedspligt.

Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer uden for klinikken, som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer- og anvender vi til brug for afregningsmæssige forhold, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, f.eks. via din arbejdsplads, din kommune, region eller et forsikringsselskab.

VaccineSpecialisten har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter du har været i kontakt med klinikken sidste gang. I særlige tilfælde, som beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysningerne om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe dette har relevans og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring.
Oplysninger om dig til afregningsformål, registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f. (Indtil 25. maj 2018 blev oplysningerne registreret på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger som klinikken registrerer og behandler om dig.
Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er sket en fejl i journalen, kan du bede os om at lave en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på: www.datatilsynet.dk

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på: www.stps.dk

Med Venlig Hilsen

Søs Holten, Læge, M.D.