VaccineSpecialisten logo

Chikungunya

Sygdom:

Ordet Chikungunya kan oversættes til ”den der bøjer sig” og refererer til den sammenkrøbne kropsstilling, som patienter indtager, på grund af ledsmerterne. Chikungunya virus (CHIKV) overføres af myg, primært af mygge-arterne Aedes aegypti og Aedes albopictus.

Der har gennem årtier jævnligt været udbrud i Afrika og Asien. Der har ikke tidligere været udbrud af chikungunya i Amerika, men i december 2013 blev de første tilfælde rapporteret fra St. Martin, Caribien. Siden har epidemien bredt sig til hele Caribien, Mellemamerika, Mexico og USA og til dele af Sydamerika.

Se kort over risikoområder: 

WHO - Risikoområder Global Chikungunya

Inkubationstiden er kort 2-6 dage.
I modsætning til andre arbovirus infektioner får >90 % en symptomatisk infektion, med almen sygdomsfølelse, feber, hovedpine, muskelsmerter og træthed. Stort set alle udvikler ledsmerter primært svarende til perifere led såsom fingerled, håndled og ankelled, men større led som knæled og skulderled kan også være involveret. Halvdelen får et udslet.
De akutte symptomer varer normalt 7-10 dage, men 80-90% udvikler invaliderende ledsmerter, som kan vare adskillige måneder.

Forebyggelse:

Der findes ingen vaccine mod chikungunya. Forebyggelse består derfor alene af omhyggelig myggestiksprofylakse ved ophold i områder med risiko for chikungunya.

Myggestiksprofylakse