VaccineSpecialisten logo

Stivkrampevaccine

Vaccination mod stivkrampe

Stivkrampe skyldes sårinfektion med stivkrampebakterien, Clostridium tetani, som laver et giftstof (neurotoksin), som påvirker nervesystemet og medfører, at man får kramper. Smitte sker typisk ved, at man får bakteriesporer ind i et forurenet sår.

Stivkrampebakterien findes overalt i naturen og er således ikke hyppigere i udlandet end i Danmark. Vaccination mod stivkrampe blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 1949 og der ses kun 0-2 tilfælde om året i Danmark, hyppigst hos ældre som ikke er blevet revaccineret.

Generelt anbefales det, at man er beskyttet mod stivkrampe. Hvis det er mere end 10 år siden man er blevet vaccineret mod stivkrampe anbefales det derfor fra Statens Serum Institut, at man modtager en revaccination.

Rejsende har formentlig en større risiko for at få forurenede sår under rejsen. 

Vaccine:

Primær vaccination får alle børn i det danske børnevaccinationsprogram. Som 5 årig gives en booster, hvorfor man normalt er dækket til 15 års alderen.

Som booster anvendes normalt en kombinationsvaccine mod difteri og tetanus, diTeBooster®, som giver 10 års beskyttelse mod begge sygdomme.