VaccineSpecialisten logo

Vaccination mod TBE (Tick-Borne Encephalitis)

Vaccination mod flåt-overført sygdom (TBE)

TBE, central europæisk hjernebetændelse, Russian Summer-Spring Encephalitis (RSSE) eller Früh-sommer meningoencephalitis (FMSE) skyldes et flavivirus, TBE virus, der overføres af skovflåter. Sygdommen kan også overføres via upasteuriserede mejeriprodukter.

Sygdommen er udbredt i et bælte fra Centraleuropa strækkende sig til Sibirien i øst, hvor den findes lokalt. TBE er udbredt i den Stockholmske skærgård og på Åland, ligesom de Baltiske lande er højendemiske områder: Se udbredelsen af TBE her

I 2020 blev påvist i alt fem TBE-tilfælde med formodet smitte i Danmark: tre i Tisvilde Hegn, ét på Lolland-Falster og ét på Bornholm. I 2021 blev syv TBE-tilfælde smittet i Danmark, og alle på nær én formodes at være smittet forskellige steder i Nordsjælland. I 2022 blev der diagnosticeret 14 TBE-tilfælde, hvoraf de fem var smittet i Danmark, heraf fire i Nordsjælland og ét på Bornholm.

Gennem over 50 år har Bornholm været det eneste kontinuerligt kendte risikoområde for TBE i Danmark. Derfor er der kun nationale vaccinationsanbefalinger for Bornholm og kun for folk, der færdes jævnligt i skov og krat uden for stier, hvor der findes TBE-virus i flåterne. Da TBE fortsat er en yderst sjælden sygdom, opretholdes de nuværende vaccinationsanbefalinger for TBE, der kun gælder for TBE på Bornholm.

Vaccinen mod TBE kan overvejes til personer som bor eller færdes i kendte risikoområder. Det gælder særligt, hvis de jævnligt bevæger sig udenfor stier i skov eller krat, og især til personer som plejer at få flåter på sig, når de færdes i naturen.

Sygdommen TBE har i sin karakteristiske form et tofaset forløb. Efter en inkubationstid på 7-14 dage optræder et influenzalignende sygdomsbillede, der varer nogle få dage. Cirka 1/3 af patienterne udvikler tegn på hjernehindebetændelse eller hjernebetændelse efter et symptomfrit interval på få dage op til tre uger. Omtrent 40% vil få hjerneskader. Risikoen for at få CNS-infektion stiger med alderen. Børn i førskolealderen udvikler sjældent hjernebetændelse.

Vaccine:

Der er flere vacciner på markedet, som indeholder inaktiveret TBE-virus.

I Danmark markedsføres primært Ticovac®.  Til børn 1-16 år anvendes Ticovac®-junior og til voksne anvendes Ticovac®

Beskyttelse mod TBE opnås efter to doser givet med 1-3 måneders interval. Intervallet mellem 1. og 2. dosis kan reduceres til 14 dage. Der gives en 3. dosis efter 1 år og herefter revaccineres hvert 3. år. Efter 4. dosis kan man nøjes med at give en dosis hvert 5. år hos personer <60 år.

Beskyttelse mod flåtbid er den vigtigste beskyttelse mod TBE.

Vaccination mod TBE-virus anbefales ved

  • Arbejde eller langvarigt ophold i lokalområder, hvor sygdommen findes, fx i Øst- og Centraleuropa, Sverige samt på Bornholm.
  • Specielt ved særlig udsættelse som orienteringsløb, skovarbejde, vandreture på tværs af landskabet inkl. jagt, campering i skovområder eller lignende fritidsaktiviteter.
  • Jævnlig færden i skov og krat uden for stier, hvor der findes TBE-virus i flåterne.