VaccineSpecialisten logo

Vaccination mod Polio (børnelammelse)

Vaccination mod polio

Polio skyldes poliovirus type 1, 2 eller 3, som smitter via forurenet vand eller fødemidler. Virus formerer sig i halsen og i tarmen i 1-3 uger, før det udløser en lokal immunologisk reaktion, eller der optræder en fase med virus i blodet (viræmi). Virus udskilles i spyt i 2-3 dage og i afføringen i 2-3 uger.

Smitteoverføringen er ekstremt høj, men sandsynligvis er 95 % af alle infektioner enten uden symptomer eller karakteriseret ved en forbigående influenza-lignende sygdom.

Ved det mildeste forløb er der forbigående feber, let hovedpine, opkast, diarré, forstoppelse og dårlig hals. Hos enkelte optræder desuden tegn på hjernehindebetændelse i form af kraftig hovedpine, kvalme, opkast, påvirket bevidsthed og eventuelt kramper. Nogle få udvikler den mest alvorlige form, der kaldes for paralytisk poliomyelitis. Disse kan få muskelsvaghed, rystelser, synkeproblemer og vejrtrækningsbesvær.

Med stigende alder ved smitte stiger andelen, som bliver syge. Virus kan nå centralnervesystemet via blodet og ved at følge nervebaner ind til centralnervesystemet. Virus har præference for en bestemt celletype i rygmarven (forhornsceller). Hvis disse celler går til grunde kan det føre til lammelser. 

Vaccine:

Vaccination mod polio blev indført i børnevaccinationsprogrammet i 1955 og Europa blev erklæret poliofrit i 2002. Polio bliver formentlig den næste sygdom, der bliver udryddet. Ifølge WHO forekommer sygdommen dog forsat i Afghanistan, Cameroun, Etiopien, Ækvatorialguinea, Irak, Israel, Nigeria, Pakistan, Somalia og Syrien.

Danskere, der har fulgt børnevaccinationsprogrammet og blevet revaccineret i 5 års alderen, regnes for værende livsvarigt beskyttede mod polio.

Der kan i en kortere periode forekomme internationale krav om poliovaccine før indrejse i et katastrofeområde. Statens Serum Institut melder da ud om dette.

På baggrund af WHO´s rekommandationer anbefales det dog indtil videre, at

  • Danske rejsende, der skal opholde sig i mere end fire uger i et af de fire lande hvor der spredes vild polio virus, Pakistan, Syrien, Cameroun eller Ækvatorialguinea, bliver revaccineret med den inaktiverede polio vaccine (IPV), hvis sidste polio-booster er givet for mere end 12 måneder siden. Vaccinationen bør helst gives fire uger før afrejse, men i hvert fald inden denne. Den orale polio vaccine (OPV) er ikke længere tilgængelig i Danmark.