VaccineSpecialisten logo

Vaccination mod Meningitis (Meningokok-sygdom)

Vaccination mod meningitis

Omkring 5-40% af jordens befolkning er bærere af bakterien Neisseria meningitidis i næsen og svælget. Det er fundet, at især unge og yngre voksne går rundt med denne meningokok-bakterie i svælget.

Smitte sker ved direkte kontakt eller dråbesmitte og kræver således tæt kontakt med en bærer. Der findes flere serotyper, men det er primært serotype A, -B, -C, -W135 og – Y, der kan medføre smitsom meningitis (hjernehindebetændelse) og blodforgiftning. Inkubationstiden er kort, 2-10 døgn, og man kan udvikle en livstruende infektion i løbet af få timer. Selv behandlet er dødeligheden 10-15%.

Det såkaldte meningitisbælte i Afrika, beliggende syd for Sahara og strækkende sig fra Senegal i vest til Etiopien i øst, er et højendemisk område med hyppigt forekommende epidemier:

Kilde CDC: Meningitisbæltet og andre områder med risiko for meningokokinfektion

Map 5-01 The meningitis belt & other areas at risk for meningococcal meningitis epidemics

Epidemierne forekommer i den tørre sæson fra december til juni og skyldes hyppigst serotype A, men der har også været udbrud med serotype W135. Udbrud ses ofte når mange mennesker samles under trange forhold.

Man har i forbindelse med pilgrimsfærd ( Hajj) til Mekka set større udbrud af smitsom meningitis. Den Saudi Arabiske regering har derfor indført krav om vaccination mod meningokok-sygdom i forbindelse med pilgrimsfærd.

Selv herhjemme i Danmark ses der hvert år infektioner forårsaget af meningokokker og desværre også dødsfald- eller varige mén efter denne frygtede infektion. Herhjemme er det ofte mest serogruppe B og W-135 der ses som de hyppigste, men det skifter fra år til år.

Vacciner:

Menveo® og Nimenrix® er begge tetravalente meningokok-vacciner, der giver beskyttelse mod meningokokker serogruppe A, C, W135 og Y. Vaccinerne beskytter både mod invasiv meningokok-sygdom og udvikling af bærertilstand.

Nimenrix® kan gives fra 6 ugers alderen og Menveo® fra 2 års alderen. Til voksne og børn >1 år gives én dosis (0,5 ml) i.m. 

Lægemiddelstyrelsen vurderer at børn i alderen 2 mdr. til og med 5 mdr. kan primærvaccineres med to doser Nimenrix® à 0,5 ml givet med 2 måneds interval. En tredje (booster)dosis anbefales ved 12 måneder. Børn i alderen 6 mdr. til og med 11 mdr. kan primær vaccineres med 1 dosis Nimenrix® á 5 ml og 1 boosterdosis ved 12 måneder (mindst 2 mdr.´s interval). Varighed af beskyttelsen er 5 år.

Trumenba® og Bexsero® er begge monovalente meningokok-vacciner, der giver beskyttelse mod meningokokker serogruppe B. Vaccinerne beskytter mod invasiv meningokok-sygdom. Bexsero® kan gives fra 2 måneders alderen og Trumenba® kan gives fra 10 års alderen.

Bexsero®: Spædbørn 2-5 måneder gives Bexsero® i 3 doser med mindst 1 måneds interval og fra 3 måneders alderen kan vaccinen gives i et 2 dosisprogram med mindst 2 måneders interval. Fra 2 års alderen anbefales mindst 1 måneds interval mellem de 2 doser. Bexsero® gives fra 11 år og opefter som 2 doser med mindst 1 måneds interval.
Trumenba®: Fra 10 års alderen og opefter gives Trumenba® som 2 doser med mindst 6 måneders interval eller et 3 dosisprogram (dag 0, 1 mdr og 5 mdr.)

Kontraindikationer mod vaccination er bl.a. akut, alvorlig sygdom, feber og allergi mod indholdsstoffer eller alvorlig reaktion mod tidligere meningokok-vaccination.

Varighed af beskyttelsen er ikke endnu fastslået, men en boosterdosis anbefales ved fortsat udsættelse for sygdommen. Boosterdosis gives i program alt efter alder.

Vaccine mod meningokoksygdom anbefales eller kræves:

 • Der er krav om vaccination af pilgrimsrejsende der skal besøge Mekka.
 • Ifølge WHO har Gambia indført krav om vaccination mod meningitis.
 • Vaccination anbefales til udstationerede i højendemiske områder.
 • Langtidsrejsende i meningitisbæltet, især i perioden december-juni og med forventet nærkontakt med lokalbefolkningen.
 • Rejsende til områder med aktuel eller nylig overstået meningokok-epidemi.
 • Studerende der skal til udlandet (USA, England og Australien) og bo på college eller campus.
 • Rejsende med immundefekt i form af komplement defekt eller aspleni.
 • Alle med aspleni (medfødt eller erhvervet mangel på milt)

Desuden kan vaccinen mod meningokoksygdom overvejes ved:

 • Ved militærtjeneste, da der ofte er sovesale med mange yngre voksne samlet på et lille område.
 • Ved ophold på højskoler og efterskoler, hvor der ligeledes bor og opholder sig mange unge og yngre voksne samlet på et lille område.
 • Ved ophold på festivaller, hvor der er mange unge og yngre voksne samlet og som opholder sig tæt sammen på lille område.
 • Ved underliggende sygdom kunne vaccination med meningokoksygdom overvejes. Infektioner og øvrige underliggende sygdomme/dispositioner er set at være tilstede hos: 74% af alle konstaterede tilfælde af meningokoksygdom; 2 ud af 3 tilfælde af børn <1 år, 10 ud af 17 tilfælde 1-39 år og 17 ud af 19 tilfælde >40 år.