VaccineSpecialisten logo

Vaccination mod Hepatitis A

Vaccination mod hepatitis A - Smitsom leverbetændelse type A

Smitsom leverbetændelse med Hepatitis A virus (HAV) overføres primært via forurenet vand og fødemidler, men kan også overføres direkte fra person til person. Hepatitis A er derfor udbredt i områder med dårlige sanitære og hygiejniske forhold.

Hepatitis A udbredelse: Hepatitis A udbredelse - WHO

Størst risiko ses hos børn af indvandrere, født i Danmark, som er på familiebesøg i hjemlandet. Risikoen for den almindelige danske turist er betydelig mindre.

Inkubationstiden er ca. 4-6 uger. 70-80% af voksne udvikler en akut leverbetændelse. Dette er kun tilfældet for 40-50% af børn i alderen 6-14 år. Personer i alderen <10 % af børn mindre end 6 år. Derfor har der været et dogme om, at ”Der ikke er nogen grund til at vaccinere små børn, da de ikke bliver syge”. Imidlertid har både børn og voksne en risiko for at udvikle en fulminant leverbetændelse og dø. Voksne >50 år+ har risiko på 2-3% for at udvikle fulminant leverbetændelse og specielt personer med kronisk leversygdom har en risiko for et alvorligt forløb af akut hepatitis A.
Hepatitis A medfører aldrig kronisk leverbetændelse og overstået infektion medfører livsvarig immunitet.

Vacciner:

Der er flere effektive vacciner mod hepatitis A, som alle indeholder inaktiveret HAV, og er registeret til voksne og børn >1 år. Efter første dosis er man beskyttet i mindst ét år, formentlig længere. For at bevare beskyttelsen gives yderligere én booster-dosis efter 6-12 måneder, hvilket formentlig medfører livsvarig beskyttelse mod hepatitis A.  Data viser foreløbigt mindst 35-40 års dækning.

Studier har vist, at selvom anden dosis gives op til 10 år efter primær vaccination, opnår man stadig langvarig beskyttelse. Man skal således aldrig ”starte forfra”.
Hepatitis A vaccinen kan gives umiddelbart før afrejse. Vaccination mod hepatitis A anbefales til alle voksne og børn >1 år, der rejser uden for Europa, Nordamerika og Oceanien, men også til visse Østeuropæiske lande og fx Tyrkiet.
Anbefalingerne gælder også korttidsrejsende.

Immundefekte og immunsupprimerede, der ikke kan forventes at reagere på vaccination, kan beskyttes med gammaglobulin.

Der findes kombinationsvacciner, der giver beskyttelse mod både hepatitis A og hepatitis B. Den benyttede vaccine hertil: Twinrix®