VaccineSpecialisten logo

Levende svækkede vacciner

Vaccination med levende svækket vaccine

Ved vaccination med en vaccine, der indeholder levende svækkede bakterier eller virus, er der nogle specielle forholdsregler man skal være opmærksom på.

Der er specielt nogle helbredsmæssige tilstande, hvor vaccinen bør og skal undgås. Derfor indhenter lægen altid oplysninger, vedrørende de relevante nedenstående punkter, før vaccination.

Der findes flere levende svækkede vacciner:
Vaccine mod gul feber, Skoldkopper, Tuberkulose, Dengue feber og MFR-vaccinen (mæslinger/fåresyge/røde hunde) eller Kolera, Rotavirus og Tyfus (oral administration).

Tilstande eller årsager til IKKE at vaccinere med levende svækket vaccine:

 • Vaccination med en anden levende svækket vaccine inden for de sidste 4 uger. Der skal være et interval på mindst 4 uger fra andre levende svækkede vacciner, hvis de ikke administreres samtidigt.
 • Tidligere overfølsomhed overfor vaccinen, over for et eller flere af hjælpestofferne eller over for f. ex gelatine og neomycin (som kan være tilstede som reststoffer i flere af vaccinerne.
 • Allergi overfor æg eller hønseproteiner, idet nogle vacciner er produceret på specielle patogenfrie kyllingeembryoer.
 • Bloddyskrasi, leukæmi, lymfomer af enhver type eller andre maligne neoplasmer som påvirker blod- og lymfesystemet.
 • Personer, som gennemgår immunsuppressiv behandling (inklusive høje doser kortikosteroider)
 • Alvorlig humoral eller cellulær (primær eller erhvervet) immundefekt, f.eks. alvorlig kombineret immundefekt, agammaglobulinæmi, aids, symptomgivende hiv-infektion eller en aldersspecifik CD4+ T-lymfocytprocent hos børn under 12 måneder: CD4+ <25%; hos børn i alderen 12-35 måneder: CD4+ <20%; hos børn i alderen 36-59 måneder: CD4+ <15%
 • Personer, hvor der i familien er medfødt eller arvelig immundefekt, medmindre det kan påvises, at den potentielle modtager af vaccinen har et fungerende immunforsvar.
 • Aktiv, ubehandlet tuberkulose.
 • Akut sygdom eller sygdom med feber >38,5 °C; En almindelig forkølelse med lavere feber i er i sig selv ikke en kontraindikation for vaccination.
 • Endvidere skal graviditet undgås 1 måned efter vaccination.
 • Administration af levende svækkede vacciner kræver at modtager har en alder, hvor vaccinen anbefales. Ofte er der en minimumsalder og en maksimumalder, der er specifik for den enkelte vaccine.
 • Administration af Rotarix (oral vaccine) skal udelades hos personer med ukorrigeret medfødt misdannelse af mave-tarmkanalen, som vil medføre prædisponering for invagination eller tidligere invagination i anamnesen.
 • Administration af orale levende svækkede vacciner, skal udelades hos personer, der lider af akut diarré eller opkastning.
 • Den orale vaccine mod tyfus bør ikke tages samtidigt med antibiotika og malarialægemidler. Der bør være et mellemliggende tidsinterval, der varierer for de enkelte vacciner.
 • Den orale vaccine mod tyfus indeholder lactose og saccarose, hvorfor intolerance overfor disse stoffer gør at vaccinen ikke bør anvendes.
 • Den orale vaccine mod tyfus har en kapsel, der indeholder phthalater, hvorfor den ikke bør administreres til personer med lav legemsvægt.

 

Kildemateriale til ovenstående er produktresumé for de forskellige levende svækkede vacciner.

VaccineSpecialisten tilbyder de bedste priser for lægefaglig rådgivning inden for rejsemedicin og vaccinationer

 

VaccineSpecialisten
Klinik i Lyngby: Jernbanepladsen 10, 2.sal, 2800 Kgs. Lyngby. 
Elevator forefindes
Klinik i Virum: Birkely 6, 2830 Virum