VaccineSpecialisten logo

Priser

Betaling via MobilePay i klinikken.

Honorar for konsultation alle dage. Der gives familierabat :)
Mulighed for konsultationer i weekenden og om aftenen.
Det er desuden muligt at bestille konsultation i hjemmet.

Skemaet herunder viser de vacciner og ydelser VaccineSpecialisten kan tilbyde 2021:

Vaccine mod sygdommen:
Pris per vaccine:
Antal vacciner før afrejse/dækning:
Varighed af beskyttelse efter 1. eller 2. vaccination:
Anbefalet tidsinterval til booster af vaccine:
Varighed af beskyttelse efter booster:

Gul feber (Stamaril)

585 DKK 1     Formentlig livsvarig*

Hepatitis A voksne

595 DKK 1 12 mdr. 6-12 mdr. Mindst 35 år, formentlig livsvarig

Hepatitis A børn 

475 DKK 1 12 mdr. 6-12 mdr. Mindst 35 år, formentlig livsvarig

Hepatitis B voksne 

520 DKK 2 12 mdr. 6-12 mdr. Formentlig livsvarig

Hepatitis B børn 

435 DKK 2 12 mdr. 6-12 mdr. Formentlig livsvarig

Hepatitis A+B (Twinrix voksne)

790 DKK 2 12 mdr. 6-12 mdr. Mindst 35 år / Formentlig livsvarig

Hepatitis A+B børn (Twinrix - 3 dosis program)

550 DKK 2 12 mdr. 6-12 mdr. Mindst 35 år / Formentlig livsvarig

Hepatitis A+B børn (Ambirix - 2 dosis program)

790 DKK 1 12 mdr.1 6-12 mdr. Mindst 35 år / Formentlig livsvarig

Stivkrampe/Difteri-Booster (Tetanus/difteri)

280 DKK 1 10 år    
DifteriTetanusKighoste-Booster 450 DKK 1 10 år    

Tyfus (Typhim Vi)

430 DKK 1 3 år    
Tyfus (Vivotif kapsler) 430 DKK2 3 1 år    
Kolera (Dukoral, 2 doser) 625 DKK 2 2 år3    
Meningokok ACWY (Nimenrix) 760 DKK 1 5-10 år 5-10 år ****
Meningokok B (Bexsero) 1500 DKK       *****
Meningokok B (Trumenba) 1300 DKK       ******
Rabies (Rabipur) 885 DKK11 2 Formentlig livsvarig5 Kun ved erhvervs-mæssig risiko.6  
Central europæisk hjernebetændelse (TBE voksen, TicoVac)*******
490 DKK 2 12 mdr. 5-12 mdr. 3 år7
Central europæisk hjernebetændelse (TBE børn, TicoVac Junior) 480 DKK 2 12 mdr. 5-12 mdr. 3 år
Tuberkulose (BCG vaccine) 600 DKK
1 Formentlig livsvarig    
Japansk hjernebetændelse (Ixiaro) 1220 DKK 2 2 år 12-24 måneder 10 år4
Polio (IPV) 410 DKK 1 Formentlig livsvarig    
Gammaglobulin 2 ml 500 DKK 1 3 mdr.    
Human Papiloma Virus (HPV)
Gardasil 9
1800 DKK12   ** ** Efter fuldt program >10 år

Influenza

250 DKK 1 6 mdr    

Skoldkopper (Varilrix eller Varivax)***

810 DKK 2   4-8 uger Langvarig - Formentlig livsvarig.
Ved nedsat immunforsvar: 7-10 år
Mæslinger, Fåresyge og Røde hunde (MFR) 400 DKK 1     Langvarig - Formentlig livsvarig.
Der tilbydes desuden i klinikken: Pris for ydelse:  Info: Metode:    
Blodtypebestemmelse 300 DKK   Test-kit; der lamineres og kan medbringes på rejsen.    
Tuberkulin-test
600 DKK Inkl. vaccinations-honorar samt dokumentation for test.  Mantoux-metoden9    
Recept på aftalt rejsemedicin 100 DKK   Recepten lægges i 'skyen' og medicinen afhentes på valgfrit apotek.    
Quick-test Covid-19 - INVBIO® 150 DKK   Der udleveres dokument for svar på test. Testens resultat skal, i følge BEK nr. 99 af 27/01/21 anmeldes til myndighederne  

Honorar konsultation:

Pris for ydelse/person:   Ved manglende fremmøde til aftalt konsultation betales det fulde honorar for lægens tid.10    
Rådgivende Konsultation uden vaccination. 300 DKK        
Konsultation i hjemmet
(efter aftale)
350 DKK
Grundhonorar
  Der tillægges beløb til benzinforbrug efter gældende takst.    
Konsultation i klinik dagtid
160 DKK   Familierabat tilbydes ved vaccination af 3 personer eller flere.    
Konsultation weekend
170 DKK   Familierabat tilbydes ved vaccination af 3 personer eller flere.    
Konsultation aften8 165 DKK   Familierabat tilbydes ved vaccination af 3 personer eller flere.    
Hastegebyr 125 DKK   Ved akut behov for vaccination samme dag.    
           


Bemærkninger:

VaccineSpecialisten kan ikke tilbyde at give vacciner, som man selv medbringer, idet der i disse tilfælde ikke kan garenteres fuld sikkerhed for korrekt opbevaring og håndtering. 

1: Kun beskyttelse mod hepatitis A efter første vaccination.
2: Pris for 3 doser i én pakning.
3: Beskyttelsen mod rejsediarré forårsaget af bakterien E.coli er 2-3 mdr.
4: Ved revaccination inden for 12-24 mdr.
5: Efter grundvaccination med to doser anbefales revaccination kun til personer med risiko for arbejdsrelateret eksposition for rabies. Ved risiko for smitte med rabies, fx efter dyrebid - gives postekspositionsprofylakse som anbefalet af SSI.
6: Ved erhvervsmæssig risiko for rabies anbefales revaccination efter 1 år og herefter hvert 5. år. Der kan evt foretages antistofmåling for at sikre kontinuerlig beskyttelse.
7: Voksne <60 år skal revaccineres hvert 5. år og voksne >60 år hvert 3. år for at bevare beskyttelsen.
8: Aftenkonsultation er konsultation fra kl. 15:30
9: Mantoux-metoden kræver 2 konsultationer i klinikken med 3 døgns interval.
10: Ved manglende betaling følges de normale retningslinjer herfor og der pålægges et rykkergebyr til den oprindelige faktura på 100 kr hver 10. dag.
11: Hvis den vanlige vaccine (Rabipur) er i restordre fra SSI, da tilbydes en tilsvarende vaccine (Verorab) , der desværre er til en let øget pris.
12: Vaccinen er gratis for alle i børnevaccinationsprogrammet.

*: Alle lande har, fra 2016, tilsluttet sig den livsvarige dækning af denne vaccine, som anbefalet af WHO.
**: Personer fra 9 år til og med 14 år (Gardasil9; dækker mod 7 kræftfremkaldende HPV-typer og 2 HPV-typer, der kan give kønsvorter): Gardasil 9 gives i et 2 dosis program (dag 0 og 6 mdr.) Personer >14 år: Gardasil bør indgives efter et program med 3 doser (dag 0, 2 og 6 mdr.) Vaccinen beskytter først fuldt ud, når man har fået alle vaccinationer i programmet.
***: Der gives 2 vaccinationer i alt dag 0 og 4-8 uger. Vaccinen beskytter først fuldt ud, når man har fået begge vaccinationer. Der bør tages blodprøve hos egen læge før vaccination mhp., at afklare om man har haft skoldkopper.
****: Børn fra 6 uger til 11 mdr. med, tilbydes boostervaccination i 12-måneders alderen med et interval på mindst 2 måneder efter den sidste vaccination med Nimenrix.
*****: Børn fra 2 mdr. til 5 mdr.: 3 doser (dag 0, 1 mdr. og 2 mdr.) Børn 3 mdr. til 2 år: 2 doser (dag 0 og 2 mdr) Børn fra 2-10 år og fra 11 år+: 2 doser (dag 0 og 1 mdr.) Boosterdosis gives efter aldersafhængigt skema.
******Børn fra 10 år, unge og voksne: 2 doser (dag 0 og 6 mdr.)  Ved øget risiko: 3 doser (dag 0, 1 mdr. og 5 mdr.) Behov for boosterdosis ikke fastlagt, men kan gives ved fortsat øget risiko.
*******: Personer som er fyldt 50 år ved opstart af grundvaccination mod TBE; For at forbedre vaccinationsbeskyttelsen i denna aldersgruppe kan der, efter grundig vurdering og i samråd med læge, tilbydes 'off-label' en ekstra dosis to mdr. efter dosis nr. 2. Grundvaccineringen indebærer altså totalt i dette off-label program 4 doser i løbet af det første år dag 0, 1 mdr., 3 mdr. og 5-12 mdr.

 Der tages forbehold for prisstigninger, leveringsproblemer og trykfejl.

Du er velkommen til, at ringe til VaccineSpecialisten på Tlf. 42 26 00 00

Online booking døgnet rundt - Bestil tid i dag - KLIK HER!