VaccineSpecialisten logo

Priser

Betaling via MobilePay i klinikken.

Honorar for konsultation alle dage. Der gives familierabat :)
Mulighed for konsultationer i weekenden og mulighed for konsultation om aftenen og på lukkedage.
Det er desuden muligt at bestille konsultation i hjemmet.

Skemaet herunder viser de vacciner og ydelser VaccineSpecialisten kan tilbyde 2019:

Vaccine mod sygdommen:
Pris per vaccine:
Antal vacciner før afrejse:
Varighed af beskyttelse efter 1. eller 2. vaccination:
Anbefalet tidsinterval til booster af vaccine:
Varighed af beskyttelse efter booster:

Gul feber (Stamaril)

475 kr 1     Formentlig livsvarig*

Hepatitis A voksne

570 kr 1 12 mdr. 6-12 mdr. Mindst 35 år, formentlig livsvarig

Hepatitis A børn

450 kr 1 12 mdr. 6-12 mdr. Mindst 35 år, formentlig livsvarig

Hepatitis B voksne

500 kr 2 12 mdr. 6-12 mdr. Formentlig livsvarig

Hepatitis B børn

420 kr 2 12 mdr. 6-12 mdr. Formentlig livsvarig

Hepatitis A+B (Twinrix voksne)

720 kr 2 12 mdr. 6-12 mdr. Mindst 35 år / Formentlig livsvarig

Hepatitis A+B børn (Twinrix - 3 dosis program)

540 kr 2 12 mdr. 6-12 mdr. Mindst 35 år / Formentlig livsvarig

Hepatitis A+B børn (Ambirix - 2 dosis program)

720 kr 1 12 mdr.1 6-12 mdr. Mindst 35 år / Formentlig livsvarig

Stivkrampe/Difteri-Booster (Tetanus/difteri)

250 kr 1 10 år    
DifteriTetanusKighoste-Booster 450 kr 1 10 år    

Tyfus (Typhim Vi)

400 kr 1 3 år    
Tyfus (Vivotif kapsler) 400 kr2 3 1 år    
Kolera (Dukoral med 2 doser) 600 kr 2 2 år3    
Meningokok ACWY (Nimenrix) 700 kr 1 5 år 5 år 5 år
Meningokok B (Bexsero) 1250 kr       ****
Meningokok B (Trumenba) 1200 kr       *****
Rabies 850 kr11 2 Formentlig livsvarig5 Kun ved erhvervsmæssig risiko.6  
Central europæisk hjernebetændelse (TBE voksen)
450 kr 2 12 mdr. 5-12 mdr. 3 år7
Central europæisk hjernebetændelse (TBE børn) 435 kr 2 12 mdr. 5-12 mdr. 3 år
Tuberkulose (BCG vaccine) 500kr
1 Formentlig livsvarig    
Japansk hjernebetændelse (Ixiaro) 1150 kr 2 2 år 12-24 måneder 10 år4
Polio (IPV) 350 kr 1 Formentlig livsvarig    
Gammaglobulin 2 ml 410 kr 1 3 mdr.    
Human Papiloma Virus (HPV)
Gardasil 4
1400 kr   ** ** Efter fuldt program >10 år
Human Papiloma Virus (HPV)
Gardasil 9
1785 kr   ** ** Efter fuldt program >10 år

Influenza

250 kr 1 6 mdr    

Skoldkopper (Varilrix)***

800 kr 2   4-8 uger Langvarig - Formentlig livsvarig.
Ved nedsat immunforsvar: 7-10 år
Mæslinge,Fåresyge og røde hunde (MFR) 370 kr 1     Langvarig - Formentlig livsvarig.
Der tilbydes desuden i klinikken: Pris for ydelse:   Metode:    
Blodtypebestemmelse 250 kr   Testkit; der lamineres og kan medbringes på rejsen.    
Tuberkulin-test
500 kr    Mantoux-metoden9    
Recept på aftalt rejsemedicin 75 kr   Recepten lægges i 'skyen' og medicinen afhentes på valgfrit apotek.    

Honorar konsultation:

Pris for ydelse/person:   Ved manglende fremmøde til aftalt konsultation betales det fulde honorar for lægens tid.10    
Rådgivende Konsultation uden vaccination. 250 kr        
Konsultation i hjemmet (efter aftale) 350 kr
Grundhonorar
       
Konsultation hverdage
100 kr        
Konsultation weekend
125 kr        
Konsultation aften og lukkedage8 150 kr        
Hastegebyr 100 kr   Ved akut behov for vaccination samme dag.    


Bemærkninger:
1: Kun beskyttelse mod hepatitis A efter første vaccination.
2: Pris for 3 doser i én pakning.
3: Beskyttelsen mod rejsediarré forårsaget af bakterien E.coli er 2-3 mdr.
4: Ved revaccination inden for 12-24 mdr.
5: Efter grundvaccination med to doser anbefales revaccination kun til personer med risiko for arbejdsrelateret eksposition for rabies. Ved risiko for smitte med rabies, fx efter dyrebid - gives postekspositionsprofylakse som anbefalet af SSI.
6: Ved erhvervsmæssig risiko for rabies anbefales revaccination efter 1 år og herefter hvert 5. år. Der kan evt foretages antistofmåling for at sikre kontinuerlig beskyttelse.
7: Voksne <60 år skal revaccineres hvert 5. år og voksne >60 år hvert 3. år for at bevare beskyttelsen.
8: Aftenkonsultation er konsultation fra kl. 15:30
9: Mantoux-metoden kræver 2 konsultationer i klinikken med 3 døgns interval.
10: Ved manglende betaling følges de normale retningslinjer herfor og der pålægges et rykkergebyr til den oprindelige faktura på 100 kr hver 10. dag.
11: Hvis den vanlige vaccine (Rabipur) er i restordre fra SSI, da tilbydes en tilsvarende vaccine (Verorab) til en let øget pris.

*: Alle lande har, fra 2016, tilsluttet sig den livsvarige dækning af denne vaccine, som anbefalet af WHO.
**: Personer fra 9 år til og med 13 år (Gardasil) og personer fra 9 år til og med 14 år (Gardasil9): Gardasil gives i et 2 dosis program (dag 0 og 6 mdr.)
Personer >13 år (Gardasil) og >14 år (Gardasil9): Gardasil bør indgives efter et program med 3 doser (dag 0, 2 og 6 mdr.) Vaccinen beskytter først fuldt ud, når man har fået alle vaccinationer i programmet.
Den 9 valente HPV vaccine (Gardasil 9) dækker mod 7 kræftfremkaldende HPV-typer og 2 HPV-typer der kan give kønsvorter.
***: Der gives 2 vaccinationer i alt dag 0 og 4-8 uger. Vaccinen beskytter først fuldt ud, når man har fået begge vaccinationer. Der bør tages blodprøve hos egen læge før vaccination mhp., at afklare om man har haft skoldkopper.
****: Børn fra 2-10 år: 2 doser (dag 0 og 2 mdr.) >10 år: 2 doser (dag 0 og 1 mdr.) Behov for boosterdosis ikke fastlagt.
*****Børn fra 10 år, unge og voksne: 2 doser (dag 0 og 6 mdr.)  Ved øget risiko: 3 doser (dag 0, 1 mdr og 5 mdr.) Behov for boosterdosis ikke fastlagt, men kan gives ved fortsat øget risiko.

 Der tages forbehold for prisstigninger, leveringsproblemer og trykfejl.

Du er velkommen til, at ringe til VaccineSpecialisten på Tlf. 42 26 00 00

Online booking døgnet rundt - Bestil tid i dag - KLIK HER!