VaccineSpecialisten logo

Meningitis (Meningokok-sygdom)

Sygdom:

Omkring 5-40% af jordens befolkning er bærere af bakterien Neisseria meningitidis (meningokokken), i næsen og svælget. Smitte sker ved direkte kontakt eller dråbesmitte og kræver således tæt kontakt med en bærer. Der findes flere serotyper, men det er primært serotype A, -B, -C, -W135 og – Y, der kan medføre smitsom meningitis (hjernehindebetændelse) og blodforgiftning. Inkubationstiden er kort, 2-10 døgn, og man kan udvikle en livstruende infektion i løbet af få timer. Selv behandlet er dødeligheden 10-15%.

Det såkaldte meningitisbælte i Afrika, beliggende syd for Sahara og strækkende sig fra Senegal i vest til Etiopien i øst, er et højendemisk område med hyppigt forekommende epidemier: Meningitis og risiko i Afrika

Epidemierne forekommer i den tørre sæson fra december til juni og skyldes hyppigst serotype A, men der har også været udbrud med serotype W135. Udbrud ses ofte når mange mennesker samles under trange forhold.

Man har i forbindelse med pilgrimsfærd ( Hajj) til Mekka set større udbrud af smitsom meningitis. Den Saudi Arabiske regering har derfor indført krav om vaccination mod meningokok-sygdom i forbindelse med pilgrimsfærd.

Vacciner:

Menveo® og Nimenrix® er begge tetravalente meningokok-vacciner, der giver beskyttelse mod meningokokker serotype A, -C, -W135 og -Y. Vaccinerne beskytter både mod invasiv meningokok-sygdom og udvikling af bærertilstand.

Til voksne og børn >1 år gives én dosis (0,5 ml) i.m. Lægemiddelstyrelsen vurderer at børn i alderen 2 mdr.-1 år kan primærvaccineres med to doser à 0,5 ml givet med én måneds interval.

Varighed af beskyttelsen er 5 år.

Fraset allergi mod indholdsstoffer er der ingen kontraindikationer mod vaccination.

Vaccine mod meningokoksygdom anbefales eller kræves:

  • Der er krav om vaccination af pilgrimsrejsende der skal besøge Mekka.
  • Ifølge WHO har Gambia indført krav om vaccination mod meningitis.
  • Vaccination anbefales af udstationerede i højendemiske områder.
  • Langtidsrejsende i meningitisbæltet, især i perioden december-juni og med forventet nærkontakt med lokalbefolkningen.
  • Rejsende til områder med aktuel eller nylig overstået meningokok-epidemi.
  • Studerende der skal til udlandet (USA, England og Australien) og bo på college eller campus.
  • Rejsende med immundefekt i form af komplement defekt eller aspleni.

Desuden kan vaccinen mod meningokoksygdom overvejes ved:

  • Ved militærtjeneste, da der ofte er sovesale med mange yngre voksne samlet på et lille område.
  • Ved ophold på højskoler og efterskoler, hvor der ligeledes bor og opholder sig mange unge og yngre voksne samlet på et lille område.
  • Ved ophold på festivaller, hvor der er mange unge og yngre voksne samlet og som opholder sig tæt sammen på lille område.